Дата: 11.04.2016

Източник: БСК

Прочетено: 1627

Целта на форума беше да се представят последните тенденции в design – driven innovation и в иновационния мениджмънт.

По време на специализираните изложения MachTech&InnoTech и Bulkontrola 2016 се проведе първото издание на „Иновационен форум 2016“ - специализирано обучение за малки и средни предприятия с акцент върху design driven innovations. Организатори на събитието са Enterprise Europe Network към Българска стопанска камара и Интер Експо Център.

Във форума взеха участие над 35 човека, които получиха информация за начина, по който да създават иновации, които потребителите не очакват, но които в крайна сметка ще харесат и как да създадат продукт или услуга, които да се открояват от доминиращите на пазара и да са толкова необходими, че хората неминуемо ги заобичват.

Иновационният дизайн разкрива как лидери като Apple, Nintendo, Alessi и др., изграждат ненадминати и устойчиви конкурентни предимства чрез иновации, които не идват от пазара, а създават нов пазар. Тези лидери се състезават с продукти и услуги, които имат радикално ново значение, които предлагат напълно нова причина да бъдат закупени от клиентите. Иновационният дизайн предлага решение как да създадеш тази нова визия и как успешно да я предложиш на клиентите си.

Целта на форума беше да се представят последните тенденции в design – driven innovation и в иновационния мениджмънт. Гост лектори бяха представители на една от най-големите консултантски компании „D'Appolonia S.p.A.”, които представиха нова методология за design-driven innovation, разработена съвместно с Политехническия университет на Милано.

През септември месец 2016 „D'Appolonia S.p.A.” съвместно с Българска стопанска камара ще организират последващи курсове със специализирани модули за МСП по темата.

Втората част на форума под формата на иновационна работилница представи начините за превръщане на бизнес идеята в жизнеспособно предприятие чрез обучение, мотивиране, менторинг, финансиране и предоставяне на бизнес експертиза и може да бъде силен инструмент за подпомагане на иновационното предприемачество.

Целта на работилницата беше да събере заедно бизнес, предприемачи, млади хора и експерти в областта на иновациите, като им даде възможност реално да работят и да обменят опит и идеи под формата на интензивна работилница, проведена от Академията по иновационен мениджмънт.