Дата: 26.04.2016

Източник: БНР

Прочетено: 4589

Министерството на финансите публикува проектопромени в Кодекса за социалното осигуряване, според които втората пенсия ще е пожизнена, като парите от индивидуалните партиди ще се прехвърлят в общ пул, ако са над определен минимум.

Експертна позиция на заместник-председателя на БСК Димитър Бранков, и защо от камарата настояват промените да се отложат.

ЧУЙТЕ ЗВУКОВИЯ ФАЙЛ!

Димитър Бранков подчерта, че текстът от 64 страници  цели отстраняване на проблеми, които сега съществуват. Според него проектът е на МФ, но той трябва да е и дело на МТСП. 

Всякакви промени, отнасящи се до пенсионно-осигурителните фондове, трябва да се предлагат след края на така наречените стрес-тестове, когато ще е е ясно какво е реалното им състояние. Това пише в позиция на Българската стопанска камара по повод предложенията на Министерството на финансите за промяна в Кодекса за социално осигуряване.

На фона на влошеното състояние на пенсионно-осигурителната система, вместо цялостна концепция за стабилизиране, отново се предлагат промени само в единия осигурителен стълб, пишат от БСК. 

Огромна заслуга за незадоволителното състояние на пенсионно-осигурителната система има нестабилността на законодателството в тази сфера. 

За 16 години, от влизането му в сила, КСО е променян 117 пъти, два от които след решения на Конституционния съд. Само в периода 2010-2015 г. кодексът е променян 45 пъти, 39 от които чрез преходни и заключителни разпоредби на други закони.

Всичко това говори за липса на системен подход и дългосрочна визия за развитието на пенсионното осигуряване в България, пише в позицията.

Считаме за абсолютно недостатъчен триседмичният срок за обществено обсъждане, половината от който съвпада с национални празници и почивни дни, допълват от Стопанската камара.