04.05.2016

Изпълнителният директор на "Солвей Соди" пред "Капитал Daily"

Производителят на калцинирана сода "Солвей Соди" е част от белгийската група Solvay, която през 1997 г. приватизира завода в Девня в партньорство с турската Sisecam. Оттогава досега в предприятието са инвестирани над 1 млрд. лв. Нова инсталация за близо 60 млн. лв. беше открита през миналата година, в момента се работи и по други проекти. Наскоро компанията започна за трети път инициативата си академия "Иновация в действие", която цели да помогне на студенти и наскоро завършили младежи да развият знания и практически умения за създаване на иновативни проекти. Академията е организирана под формата на работилници, а авторите на трите най-добри проекта получават за награда обучение. За бизнеса, инвестициите и пазарната среда, както и за инициативата и други иновативни проекти на компанията разговаряме с изпълнителния директор Спирос Номикос.

Каква беше 2015 г. за "Солвей Соди" като производство и продажби?

- Годината беше успешна за компанията. Производството беше близо до капацитета от 1.5 млн. т калцинирана сода годишно. Оборотът също беше близо до този от предната година (456 млн. лв. за 2014 г. - бел. ред.). Нашите акционери Solvay и Sisecam, които държат съответно 75 и 25% от капитала, са и наши клиенти. "Солвей Соди" продава на тях, а те разполагат с мрежата за продажби след това. Solvay е световен лидер в сектора и това много помага. Да имаш търговска мрежа по целия свят е голямо предимство. Sisecam също е голяма химическа компания, която е потребител на калцинирана сода. Любопитното е, че Sisecam е също и производител на сода. Така че двете компании са партньори в "Солвей Соди", но конкуренти на световния пазар.

През миналата година приключихте голям инвестиционен проект. Какви са резултатите от него и планирате ли нещо ново в близко бъдеще?

- От приватизацията на девненския содов завод преди 19 години досега в "Солвей Соди" са инвестирани над 1 млрд. лв. Но това не е краят, ние постоянно влагаме средства в предприятието. Миналата година завършихме голяма инвестиция – изграждане на нова дестилационна инсталация. Това е фантастичен проект. Резултатът е значително намаляване на консумацията на пара за нуждите на содовото производство, на производството на топлинна енергия в ТЕЦ "Девен" (който е филиал на "Солвей Соди"), на консумацията на твърдо гориво и на въглеродните емисии. През миналата година дадохме старт и на друг инвестиционен проект – нов котел на циркулиращ кипящ слой в ТЕЦ "Девен", чието изграждане ще приключи през 2017 г. Тези инвестиции намаляват значително разходите за суровини и горива, което води до по-добри екологични показатели и до подобряване на конкурентоспособността на "Солвей Соди".

Как оценявате ситуацията на пазара на калцинирана сода, какви проблеми и възможности има?

- Заводът в Девня е най-големият завод за синтетично производство на калцинирана сода на Solvay в Европа, което е добре. Ако играеш баскетбол, е добре да си по-висок, а ние сме големи. Основните ни доставчици на суровини са наши компании. Близко сме до пристанище, което е много важно. Така че имаме всички предпоставки да сме успешни. Произвеждаме продукт, предназначен за световния пазар, което ни носи предимства като присъствие на по-голям брой пазари и диверсификация на риска. Компания, която е силно зависима от външните пазари, трябва преди всичко да гарантира своята конкурентоспособност. Качеството на продуктите и услугите е от съществено значение. Калцинираната сода е основна суровина за стъкларската промишленост, използва се също при производството на перилни и почистващи препарати, в химическата промишленост и металургията, силикатите и стъклените влакна. Пазарът е световен и нещо, случило се в Китай, може да ни се отрази директно или нещо, случило се в Турция, може да се отрази на Китай. За нас целта е да направим "Солвей Соди" устойчив за дълги години напред.

Как ще коментирате новите договорености от Париж за ограничаване на климатичните промени? Какъв ще е ефектът им върху вашия бизнес и сектора като цяло?

- Световните лидери подписаха в Париж историческо споразумение за ограничаване на въглеродните емисии. Това е универсална и амбициозна договореност – включва 195 държави и покрива 95% от емисиите, с акумулиращ се във времето ефект. Споразумението от Париж е правно обвързващо като всеки друг международен договор. Solvay имаше много активна и видима роля в СОР 21 – главният изпълнителен директор Жан-Пиер Кламадю е президент на Съвета на европейската химическа индустрия и допринесе за някои от ключовите резултати. Европейският съюз все още е водещ по отношение на прилагане на политики за намаляване на въглеродните емисии за индустрията. Европа е най-амбициозният регион с най-високата абсолютна цел за намаление. От гледна точка на калцинираната сода това е предизвикателство, тъй като бизнесът е въглеродоемък, а нашите конкуренти в Турция например изобщо не са запознати с политиките за климатичните промени на ЕС. Въпреки това смятаме, че усилията, които полагаме, са правилният начин за правене на бизнес. Много страни вече започват да осъзнават, че има проблем. В Китай например годишно умират 1 млн. души заради замърсяванията. Това не може да продължава вечно, ситуацията трябва да се промени.

Как оценявате резултатите от академията "Иновация в действие" досега, какви са практическите ползи от нея?

- В днешно време, когато компаниите правят някаква инициатива, винаги се цели постигането на някакви ключови показатели, с които да се измери постигнатото. В случая с "Иновация в действие" това е малко трудно, но съм убеден, че това, което правим, е много добро. Като начало броят на участниците нараства всяка година. В първата инициатива се включиха 55 души, във втората участниците бяха над 70, а тази година очакваме повече от 100 младежи да преминат през академията. Разбира се, реализацията на проектите зависи от тях, но ние им даваме необходимите знания и умения за устойчивите иновации, осигуряваме им подкрепа и експертно мнение. Радвам се, че много от участниците в академията са вече професионалисти, успели в своята област. Сред тях например са победителите в конкурса – Велика Петрова от второто издание и Александър Цветков от първото, чиито иновативни проекти вече са реализирани или в процес на реализация.

Какво представлява проектът Got It, с който спечелихте наградата за иновации на работното място от Enterprise Europe Network?

- За компании като нашата, които работят на световния пазар и участват в "шампионската лига" на големите играчи, е задължително да са конкурентни. Да, инвестираме много в ново оборудване, но също така силно вярваме, че малките стъпки са не по-малко важни. В случая става дума за това да създадеш нагласа у служителите, че всеки – от обикновения работник до висшия мениджмънт, трябва да участва в подобряването на работата, да помогнеш на хората да придобият чувство за принадлежност към компанията. Инструментът за това е Got It. Той представлява интегриран цикъл за систематично събиране, оценка и приложение на иновативни идеи от служителите. Това е първата фаза на нашия иновационен процес, която е от съществено значение, защото оттам черпим ценни идеи за подобрения. В Got It участват всички заводи на Solvay като нашия, които имат сходни проблеми, и така си сътрудничим. Информацията се превежда автоматично на всички езици. След регистрацията идеите се разглеждат от вътрешни експерти, избират се най-добрите и след това се връщат в отделите за изпълнение. Например насърчаването на хората да предлагат идеи за подобряване на процедурите за безопасност допринася значително за тяхната ангажираност с безопасността. Освен това така хората се научават да говорят и да споделят идеите си.

 

Дата: 04.05.2016

Източник: в. Капитал

Прочетено: 1922