Дата: 16.05.2016

Източник: БСК

Прочетено: 1846

Димитър Бранков - зам.-председател на БСК, бе избран за председател на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НС на НОИ) по време на проведеното днес заседание на съвета. Г-н Бранков заменя на поста Ивайло Калфин, който ръководеше съвета до момента.

Членовете на Надзорния съвет избират от своя състав председател на ротационен принцип, като се редуват квотите на държавата, работодателите и синдикатите. Съгласно тази ротация в започващия нов мандат е ред на работодателските организации да излъчат свой представител за председател на съвета.

Съгласно Кодекса за социално осигуряване, НС на НОИ се състои от по един представител на всяка от представителните на национално ниво организации на работниците и служителите и на работодателите, и равен на тях брой представители, определени от Министерския съвет, един от които задължително е изпълнителният директор на Националната агенция за приходите. Управителят на НОИ участва в заседанията на Надзорния съвет със съвещателен глас.

***

Димитър Бранков е роден през 1958 г. Завършил е Икономическия институт в София през 1982 г. Работил е в „Търговия на едро”, в търговски и квалификационни фирми и в Института за държавно и стопанско управление при МС, като старши асистент.

През 1990 г. защитава научна степен – доктор по икономика в Специализирания научен съвет „Цени, възпроизводство и ефективност” към Икономическия институт на БАН.

През 1992 г. постъпва на работа в Българската стопанска камара като експерт в направление „Икономически анализи”, впоследствие е назначен за главен директор в БСК, а от м. декември 2008 г. е зам.-председател на БСК.

Член е на Надзорния съвет на НОИ, на Управителния орган на Еврофондацията в Дъблин, бил член на Съвета към Агенцията по заетостта, Съвета по акредитация към ИА БСА, Работна група 20 по Околна среда, както и на други консултативни органи към МОСВ, МТСП, Българския институт по стандартизация и други.

Специализирал е микро- и макроикономика по курс на МIT (1991г., Полша); индустриални отношения и корпоративно управление в NIKKEIREN, Япония (1993г.), в Международния институт по труда на МОТ, Женева (2001г.); Системи за управление по околна среда по програма на UNEP/ICC в St Catherine’s Colleague, Оксфорд, Великобритания и Government Institutes, Вашингтон; като водещ одитор на системи за управление на качество и околна среда, AJA Registrars Europe s.r.l., Бристол, Великобритания и други.

Има над 70 публикации, свързани с индустриалните отношения, пазара на труда, корпоративното управление и околна среда.

Притежава консултантски и преподавателски опит, вкл. при управление и изпълнение на проекти в България, Македония, Румъния, Албания, Великобритания, Унгария.

В БСК наблюдава ресори „Индустриални отношения” и „Индустрия и околна среда”.

Владее английски и руски език.