Дата: 02.06.2016

Източник: в. 24 часа

Прочетено: 1158

Един от елементите и дългосрочен приоритет в управлението на компанията за бутилиране на единствената естествено газирана вода и изворна вода Михалково АД е изграден върху разбирането, че икономическият растеж се осигурява чрез разумно използване на природните ресурси по начин, който позволява те да се възпроизвеждат и запазят за идните поколения.

През 2014 г., благодарение на проект по оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007 – 2013 г., Михалково АД първа пусна на българския пазар изворна вода в екологична картонена опаковка Bag-in-box от 10 и 15 литра. Системата за опаковане на вода в Bag-in-box на Scholle се базира на гъвкав плик в твърд външен контейнер, който предпазва естествените свойства на водата с бариера за мирис и газ. След като съдържанието е консумирано, пликът се свива в кутията и в него не влиза въздух, като водата остава свежа и без миризма от външни елементи.

В края на 2015 година Михалково спечели за трети път проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”. Със средствата от него компанията планира закупуването и въвеждането в експлоатация на нова бутилираща линия за тиха и газирана вода в ПЕТ бутилки. С нейното внедряване ще се намали количеството влагани суровини с 25% и количество отпадъци от производствения процес от 1,04 тона до 0,8 тона годишно, както и неточностите при опаковането на пълните бутилки в стекове. Проектът ще осигури намаляване на количеството отпадъци и при крайните потребители. По време на работа с новата бутилираща линия при нормални условия средната консумация на електроенергия ще спадне с до 40 %. Положителният ефект върху околната среда ще се изрази и в по-малко отделени емисии въглероден двуокис.

Тези подобрения ще улеснят рационалното добиване и използване на минералната и изворна вода „Михалково“ с доказано положително лечебно и профилактично въздействие при лечение на хронични проблеми. Защото бъдещето зависи от настоящото поведение и съзнание на бизнеса.