Дата: 12.07.2016

Източник: БСК

Прочетено: 1246

Днес, 12 юли 2016 г., на първото заседание на Съвета за обществени консултации (СОК) към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) в 43-то Народно събрание за председател беше избран Камен Колев, зам.-председател на Българска стопанска камара.

Съветът, който има своята история от 2008 година в мандата на 40-то Народното събрание, е форма на партньорство между законодателната власт и структурите на гражданското общество, синдикатите, работодателите и академичните среди. Състои се от 25 члена и консултира КЕВКЕФ при осъществяването на функциите ѝ във връзка с парламентарното наблюдение и контрол, както по въпросите на Европейския съюз, така и по въпросите на управлението на програмите, съфинансирани със средства на Европейския съюз и на страните от Европейското икономическо пространство.

Заседанието беше открито и водено от Светлин Танчев, председател на КЕВКЕФ. Съветът реши активно да подпомага КЕВКЕФ при подготовката на Парламентарното измерение на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. и определи следващото заседание на СОК да се състои на 27 септември 2016 година.