25.07.2016

По инициатива на БСП, в заседателната зала на БСК се проведе среща между представители на ръководството на БСК и новото ръководство на партията.

Днес, 25.07.2016, по инициатива на БСП, в заседателната зала на Българската стопанска камара (БСК) се проведе среща между представители на ръководството на БСК и новото ръководство на паратията.

От страна на БСК в срещата участваха председателят на УС Сашо Дончев, изпълнителният председател Божидар Данев, зам.–председателите Георги Шиваров, Димитър Бранков и Камен Колев. ПП БСП бе представена от лидера на партията Корнелия Нинова, членовете на ИБ Драгомир Стойнев и Крум Зарков, председателя на икономическата комисия в НС Петър Кънев и говорителя на Парламентарната група на „БСП лява България” Жельо Бойчев.

Двете страни коментираха актуалната социално-политическа и икономическа ситуация в България, като ръководството на БСК постави акцент върху необходимостта от спешна реформа в съдебната система, бърза промяна в редица закони, които поставят българския бизнес в “тресавище” от утежняващи регулации, корупция и легитимират монополно положение за определени фирми.

И двете страни се обединиха около идеята всяка нормативна промяна да минава през задължителна оценка на въздействието - предварителна и последваща, в съответствие със Закона за нормативните актове. Обект на следваща среща ще бъде търсенето на най-подходящи механизми за извършването на тази оценка, тъй като в момента експертният потенциал се изразходва неефективно или липсва, според представители на левицата.

Припомняме, че през последните шест години българският парламент е приемал средно по един законопроект на ден. Промените в нормативните актове се правят основно чрез преходните и заключителни разпоредби на други съвсем различни закони, което показва липса на визия или пък законотворчество на коляно в последния момент. Редовно се внасят за гласуване и текстове, за които няма изготвена иначе задължителната оценка на въздействието им. Освен това, не всички идеи за промени се публикуват за обществено обсъждане.

По време на срещата, бяха коментирани още промените в Закона за публичните финанси за осигуряване на контрол върху ефективността на разходването на публичните средства, измененията в Закона за адвокатурата, които пряко биха рефлектирал върху нормалното функциониране на търговците, новият Закон за счетоводството и придобилият известност като „Данък уикенд“, и др.

Ще търсим пътища за подпомагане на светлата част на икономиката като с днешната среща поставяме началото на един диалог, който да доведе до реални резултати. Силно разтревожени сме за състоянието на българското общество отдавна и доказателство за това са нашите позиции през годините, посочи председателят на УС на БСК Сашо Дончев.

Ръководствата на БСК заяви готовност да съдейства с експертен потенциал при изготвянето на Националния план за развитие на България, който левицата има намерение да създаде.

Дата: 25.07.2016

Източник: БСК

Прочетено: 2213