Дата: 13.04.2016

Източник: news.bg

Прочетено: 968

Правителството ще поиска от ЕК дерогация при възстановяването на ДДС за активи, ползвани за лични нужди от лицата, регистрирани по Закона за данък добавена стойност. Става дума за превозни средства с места от 6-8, за които ще се приспада 50% данъчен кредит.

Финансовият министър Владислав Горанов обясни, че дерогацията няма да касае луксозните яхти и самолети, както и леките коли.

„Щяхме да сме единствената държава в ЕС, която предлага облекчено ползване на яхти и самолети. Други държави в ЕС не са искали подобна дерогация, затова и предпочетохме да не го включваме. Ползването на подобен тип превозни средства, едва ли е най-важната тема за българския бизнес от гледна точка на лично ползване. Облекченията, ако трябва да се прилагат по отношение на бизнеса, едва ли трябва да са свързани с яхти”, коментира Горанов.

По отношение на автомобилите министърът на финансите каза: „Леките автомобили остават по досегашния ред и там данъчен кредит няма да се ползва. Тоест дерогацията не обхваща тях”.

Той уточни, че дерогацията е свързана с поетия ангажимент пред работодателските организации и пред бизнеса по аналог на други държави от ЕС да поискаме опция за частично ползване на данъчен кредит за моторни превозни средства”, коментира той.

По думите на финансиста ще се даде възможност, когато определени регистрирани по ДДС лица искат да ползват комбинирано даден актив при облекчена процедура с частично ползване на данъчен кредит, да използват такива, без да имат задължение за сложната система за отчетност, която изисква разделното ползване на активите и системата на ДДС – свързана с личното ползване.

Министър Горанов коментира: „Дали ще е „данък уикенд”, дали ще е „данък всеки ден”, както искате го наричайте, но това е данък при лично ползване на активи, собственост на регистрирани по ДДС лица”.

Според него с изпращането на дерогацията, която до голяма степен съвпада с разрешени подобни в повече от половината европейски държави, страната ни е стигнала европейските стандарти и намира баланса между ангажиментите за общата система на данъка добавена стойност и облекчените процедури за отчетност, които са допустими по изключение в рамките на ЕС.

Владислав Горанов коментира още, че в Германия дерогацията е в размер на 90%, в Италия - 60%, в Прибалтийските републики - 50%, в Румъния също 50%.

„Използвали сме аналогията и сме предложили система, която потенциално би могла да получи разрешение, тъй като знаем, че дори това изключение, за което ще настояваме пред ЕК, е въпрос на нейно решение и преценка дали да бъде въведено в националното законодателство”, каза още министър Владислав Горанов.