Дата: 03.08.2016

Източник: БСК

Прочетено: 1132

Във връзка с искане на Европейската комисия за предоставяне на информация относно прилагане на обща система за наблюдение на сроковете за плащане при търговски сделки с оглед прилагането на Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки, молим за Вашето съдействие като попълните анкетата относно използваната методология за изчисляване на средните срокове за плащане при търговски сделки между държавни органи и частни предприятия.

Молим да попълните АНКЕТАТА до 31 август 2016 г.