Дата: 11.10.2016

Източник: БСК

Прочетено: 1881

Днес, 11 октомври 2016 г., в сградата на Община Враца се проведе работна среща с кмета на Община Враца Калин Каменов и представители на БСК.

Днес, 11 октомври 2016 г., в сградата на Община Враца се проведе работна среща с кмета на Община Враца Калин Каменов и представители на Българска стопанска камара.

Конкретният повод за срещата бе идеята за създаване на научно-изследователски център в града, тясно специализиран в сферата на ендокринологията. Регионалният център ще представлява партньорска структура, включваща научноизследователски организации, филиала на Медицинския университет в града и местния бизнес.

Очаква се дейностите по изграждането на центъра да бъдат реализирани съгласно приоритетната област на Иновационната стратeгия за интелигентна специализация (ИСИС): “Индустрия за здравословен живот и биотехнологии”. По първоначални данни, проектът ще надхвърли 7 млн. лв. и първият етап от него ще стартира през 2017 г.

Приоритетни направления са:

 • Персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
 • Медицински и лечебен туризъм;
 • Нано-технологии в услуга на медицината;
 • Биотехнологии с приложение за здравословен начин на живот

Водещ партньор:

 • Медицински университет София, филиал Враца

Партньори:

 • Факултет по информационни науки към Университет по библиотекознание и информационни технологии;
 • Българска академия на науките;
 • Иновативен клъстер “Симулационни модели в медицината”

Сред асоциираните партньори са:

 • Областен управител – Враца;
 • Община Враца;
 • Многопрофилна болница за активно лечение “Христо Ботев” – Враца

Подобен проект е със сериозно значение за конкурентоспособността на региона и би допринесъл за сътрудничеството на науката, образованието и бизнеса в цялата област. Съвместно с фондация "Конрад Аденауер" през април ще бъде организиран и първият семинар по темата, за да се запознаят местните предприемачи с немския опит в сферата.

Община Враца и местната структура на БСК поддържат партньорски отношения повече от 30 години, на днешната среща кметът на града бе категоричен, че с радост ще даде подкрепата си за насърчаването на подобен проект.