02.07.2014

Професионална техническа гимназия във Враца не предлага необходимите кадри за нуждите на бизнеса

 

Проблемите, свързани с липсата на квалифицирани кадри в сектор „Мехатроника“, бяха тема на дискусионен форум, проведен на 1 юли 2014 г. в гр. Враца. Форумът бе организиран от Диана Варганова изпълнителен директор на фирма “Ромтех - 3 ЕС”, и Индустриална стопанска камара – Враца, с председател Димитър Иванов, управител на фирма “Чех-пласт”. В дискусията се включиха представители на Българската стопанска камара (БСК), Клъстер „Мехатроника и автоматизация“, образователни институции и местни предприемачи.

Участниците в срещата се обединиха около необходимостта от сближаване на професионалните и образователните стандарти. Началото на този процес вече е поставен чрез изградената от БСК с финансиране по ОП „Развитие на чавешките ресурси“ Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила MyCompetence. Чрез нея всеки може да провери дали знанията и уменията му отговарят на изискванията на бизнеса за съответната професия и длъжност, както и да открие възможожности за повишаване на своите знания и умения.

“Необходими са ни хора със специфични знания и умения, които да работят на съвременни машини по актуални стандарти, а не просто със завършено образование. От всички шест специалности, които предлага Професионалната техническа гимназия в града, нашата фирма може да се възползва само от една, и то отчасти. Във висшето образование също има много недостатъци”, коментира Диана Варганова. Тя съобщи, че предстои в новата сграда на управляваната от нея компания да бъде открит Център за професионално обучение, който ще подготвя главно кадри за предприятието. Така фирмата се опитва да преодолее проблема с липсата на специализирани паралелки в местната професионална гимназия. „Ромтех – 3 ЕС” е едно от пилотните предприятия за сектор “Мехатроника и автоматизация” по проекта на БСК и активно прилага в своята дейност възможностите на интернет платформата MyCompetence.

Фирмата осигурява над 150 работни места в най-бедния за целия Европейскии съюз район - Северозападна България. Производствените дейности включват електронни и електро-механични продукти, пластмасови детайли, метални кутии и кабелни снопове. Фирмата обслужва както българския пазар, така и чуждестранни клиенти. В момента произвежда главно за Англия и Италия. Участниците в срещата имаха възможността да се запозонаят  на място с дейността на „Ромтех – 3 ЕС”.

Възможностите на друг проект, насочен към оценката на компетенциите на работната сила, бяха представени от Красимира Брозиг, главен секретар на Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Координираният от нея проект по ОП „РЧР“ - „Нова възможност за моето бъдеще“ има за цел да бъде създадена система за валидиране на придобити по неформален път знания, умения и компетенции. Проектът дава шанст работници и служители от различни икономически сфери да докажат своите умения и да получат официално признат документ, което увеличава възможностите им за по-добро професионално развитие и предимство на пазара на труда. От местния инспекторат по образование във Враца споделиха, че над 300 лица са преминали през етапа на консултирането за валидиране на знания.

 

 

Дата: 02.07.2014

Източник: БСК

Прочетено: 3650