11.10.2016

Нов проект на Регламент ще замени действащия РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 428/2009 НА СЪВЕТА за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба.

Обсъждането на нов проект на Регламент започна в рамките на работна група "Изделия с двойна употреба" в Брюксел. 

Министерство на икономиката се обръща към представителите на българския бизнес с молба за евентуални коментари относно проекта на регламент. 

Повече информация и проекта на регламент ще намерите в прикачения файл

Дата: 11.10.2016

Източник: БСК

Прочетено: 980