Дата: 19.10.2016

Източник: БСК

Прочетено: 1129

Представяме Ви информация за новостите в одиторските стандарти, които се прилагат включително за финансовитне отчети за 2016 г.

Информацията е разработена от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС), а измененията в одиторските стандарти се отнасят до одита и съдържанието на одиторските доклади.

Резултат с изображение за pdf iconИзтеглете: