Дата: 22.11.2016

Източник: БСК

Прочетено: 1520

Зам.-председателят на БСК Камен Колев участва в проведената днес, 22 ноември 2016 г., Заключителна конференция по проект „Корпоративна социална отговорност за всеки“.

Проектът е финансиран от Европейската комисия и се реализира от работодателски организации в Югоизточна Европа (България, Македония, Румъния, Сърбия, Черна гора, Турция и Хърватия) и Международната организация на работодателите (МОР). Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) също е включена в инициативите на проекта, и по-конкретно - във втората му фаза. 

По време на първия етап на проекта са проведени дейности, насочени към укрепване на капацитета на работодателските организации и предприятия и обучаване на експерти. През втората фаза 2015 - 2016 г. проектът акцентира върху информираността на работодателите относно социалната отчетност и повишаване на броя на обучителите в тази област. Социалната отчетност е начин за споделяне с партньори, клиенти, доставчици, служители и с всички заинтересовани страни информация за  икономически, екологични и социални прояви на компанията, целящи постигане на устойчиво развитие. 

По време на форума Камен Колев изрази удовлетворението си от ангажираността на всички работодателски организации в Югоизточна Европа към тема, която има капацитета да повишава конкурентоспособността на компаниите, които прилагат корпоративна социална отговорност. „Макар, че голяма част от МСП гледат на тези дейности като тежест и бреме, което носи допълнителни разходи, друга част не знаят какво представлява корпоративната социална отговорност, а трети са информирани, но не я прилагат. Именно затова работодателските организации в региона се включиха активно в проекта „КСО за всеки”, коментира Камен Колев.