Дата: 14.11.2008

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2655

Българската минно-геоложка камара подкрепи Отвореното писмо на БСК до националните институции и организации във връзка с икономическата криза.

В писмо, адресирано до БСК, председателят на БМГК инж. Лъчезар Цоцорков посочва, че БМГК е предложила на своите членове пакет от мерки, които да ограничат въздействието на кризата върху минната индустрия.

"Съвместно с предприятията анализираме събитията и сме подготвили антикризисна програма, която да се предложи в случай на влошаване на икономическата обстановка у нас. Вярваме, че превантивните действия в подобна ситуация са най-важни за позитивното развитие на българската икономика", се казва в писмото и се допълва: "БСК, като  национално представителна организация на бизнеса, за пореден път даде пример за бърза реакция в търсене на възможно най-добрите решения на проблемите. Смятаме, че отговорните институции също трябва да демонстрират отговорно поведение и да приемат спешно антикризисна програма в името на запазването на стабилността на българската икономика".