Дата: 16.01.2017

Източник: БСК

Прочетено: 1996

Новите разпоредби, свързани с личното ползване на фирмени активи, възстановяват справедливостта в данъчното облагане, но бизнесът среща сериозни трудности с прилагането им. Това стана ясно по време първия форум Бизнес брифинг: „Данък Уикенд”, организиран от economix.bg и комуникационна агенция ProWay със съдействието на Българската стопанска камара.

Много участници заявиха, че искат да спазят закона и дори да направят корекция за личното ползване през предходни години и да внесат данък, но имат неясноти. „Проблемът е, че много фирми работят в сенчеста икономика заради недомислиците в закона. Така че поне към тези светли фирми бъдете малко по-толерантни”, обърна се един от представителите на бизнеса към Росен Иванов, директор на „Данъчно-осигурителна методолия” в НАП, който бе сред лекторите.

Иванов представи новите моменти в облагането (или т. нар. Данък Уикенд и Данък Натура), като отговори на многобройните въпроси. Към самото закупуване на един актив трябва да вземете това решение – пълен или пропорционален данъчен кредит, каза той на участниците. Един орган по приходите доста трудно може да оспорва вашите намерения към определена дата. Иванов подчерта изрично, че разходите за пътуване от дома до местоработата, специално на управителите, са разходите за лично ползване, за което има и решение на Съда на ЕС.

По данни на НАП, покупките на леки автомобили с право на данъчен кредит през 2015 г. са достигнали сумата от 190 млн. лева, стана ясно на форума. А общата данъчна основа за периода 2013-2015 г., включително разходите за гориво и поддръжка на леки автомобили, доближава 920 млн лв.

Финансовият директор на БСК Станислав Попдончев представи резултатите от анкета сред членовете на работодателската организация, според която 60% от предприятията разполагат с активи, които се използват и за лични цели. От тях 42% са заявили, че изпитват големи затруднения при изчисляване, деклариране и внасяне на данъка, 35% изпитват малки затруднения и само 23% са отговорили, че не срещат трудности по прилагането. Попдончев представи и анализ на БСК, от който се вижда, че данъчните и осигурителни закони са най-често променяната нормативна уредба през годините.

Съдружникът в „Ърнст и Янг България” ЕООД Милен Райков и Антон Цонев, мениджър „Данъци” в международната компания представиха еволюцията на проблема на европейско ниво, както и практиката на Съда на ЕС. Райков, както и други участници, обърнаха внимание, че някои неща са неделими и водеща е т. нар. „доминантна употреба”.

Данъчните експерти Валентина Василева и Димитър Войнов проведоха практическо обучение във втората част на форума. Те трябаше да отговарят на множество въпроси, свързани с начина на документиране на доставките (например, използването на GPS отчети), разделянето на личното ползване, особено за телефони, разминаванията между ЗКПО и Закона за ДДС, брака на активи по ЗДДС, корекцията на данъчен кредит за минали периоди.