Дата: 24.04.2017

Източник: BusinessEurope

Прочетено: 3362

Защо конкурентното право е толкова важна тема? На първо място, то се отразява върху много компании и техните стратегически решения. Спазването на конкурентното право е основа за добре функциониращи пазари. Също така, нарушенията на конкурентното право подлежат на големи санкции.

BusinessEurope иска да насърчи спазването на конкурентните права като идентифицира основни принципи и подпомага компаниите в тяхната работа в условията на конкуренция. Пълното спазване на антитръстовите правила е не само правно задължение, но и отношение и култура, които могат да повлияят позитивно върху бизнеса. Спазването на закона и поддържането на добра репутация са фундаментални въпроси за всяко предприятие.

На 24 април 2017 г. BusinessEurope публикува нов пакет документи в областта на конкуренцията. Той се състои от ръководството "Осъзнаване на съответствието със законодателството в областта на конкуренцията" и плана "Алтернативно разрешаване на спорове за нарушения на антитръстовите правила". Ръководството е предназначено за компании, особено за МСП, и има за цел да избегне нарушенията на конкурентното право и може да се опише като "комплект за първа помощ", който предоставя на предприятията опростено ръководство за спазване на конкурентното право. Неговата основна цел е да насърчи действията за подобряване на спазването на конкурентното право. Целта на плана е да предостави, когато е възможно, начин да се разгледат случаите на обезщетение за нарушения на антитръстовите правила, без да се стига до съд. Наличието на извънсъдебен път е изключително важно както за бизнеса, така и за потребителите. Освен това, частните искове за обезщетение за вреди вероятно ще бъдат все по-често срещани, поради продължаващото развитие на законодателството.

Целта на пакета от документи е двустранна. На първо място, да се демонстрира ангажимента на бизнес обществото за спазване на правилата за конкуренция, да се насърчават предприемачите да правят конкретни стъпки за спазване на тези правила и да се осигури практически инструмент за постигането на това. На второ място, бихме искали да обърнем внимание на тези ситуации, при които все още има нарушения, и да предоставим прагматичен път за компаниите и потребителите да се справят с обезщетенията.

Обновен подход към конкурентното право [ВИДЕО]

Алтернативно разрешаване на спорове за нарушения на антитръстовите правила

Практическо ръководство за МСП 2017