Дата: 28.04.2017

Източник: БСК

Прочетено: 1028

Българската стопанска камара (БСК) и Международното висше бизнес училище (МВБУ) подписаха Меморандум за сътрудничество.

Целта е двете страни да обединят усилията и възможностите си за извършване на актуален анализ на състоянието, тенденциите и потребностите на пазара на труда в областта на туристическата индустрия и други области на икономиката; разработване на предложения за усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на образованието и човешките ресурси; хармонизиране и актуализиране на учебните планове и програми, в съответствие с изискванията на пазара на труда, очакванията и потребностите на работодателите и студентите, и др.

С пълния текст на меморандума можете да се запознаете ТУК!