Дата: 06.07.2017

Източник: БНР

Прочетено: 1372

Ясно беше, че този срок няма да се спази, че този срок е пренатегнат, в рамките на година това трудно можеше да бъде постигнато. Това заяви в предаването "Нещо повече" Камен Колев, заместник-председател на Българската стопанска камара, относно въвеждането на единната уебплатформа за обществените поръчки и невъзможността тя да заработи в първоначално разписаните от законодателя срокове.

Предстои разработването, внедряването, тестването, правилникът за ползването на тази платформа. И всички тези етапи не бива да прехвърлят крайния срок - октомври 2018 година, предупреди Колев:

Ясно е, че трябва час по-скоро да се навакса това изоставане и в никакъв случай да не се пропуска крайния срок.

Колев посочи, че действието на подобна платформа ще елиминира възможностите за корупция или поне ще ги направи видими:

Тъй като самата платформа дава възможност да се проследяват действията на всички участници в процеса на възлагане и изпълнение на всички етапи на обществената поръчка.

Електронната платформа за обществените поръцки е елемент от електронното правителство, подчерта Камен Колев:

Отделни администрации правят положителни неща, улесняващи потребителите. Въпросът е, че тези услуги не се интегрират. Едва 4% от електронните регистри могат да обменят информация помежду си. Една трета от регистрите са все още книжни - това са папки, хартии, рови се в тях, за да се окаже публичната услуга.

Предлагаме кардинален подход да се прехвърли административната тежест върху администрацията, изтъкна още Колев:

Тоест когато ни трябва публична услуга ние да декларираме това, което се изисквма като документи, че го притежаваме - обстоятелства, факти, а самата администрация да поеме тази тежест да набавя всички тези документи от други администрации.

Темата в детайли можете да проследите в звуковия файл.