Дата: 14.07.2017

Източник: БНР

Прочетено: 2512

В Дома на Европа се провежда конференция на тема „Планът за инвестиции за Европа - възможности за българския бизнес“...

В Дома на Европа се провежда конференция на тема „Планът за инвестиции за Европа - възможности за българския бизнес“. Основната цел на инициативата е да допринесе за развитието на обективна и достъпна информационна среда в страната  относно действията на ЕС за насърчаване на създаването на работни места, растеж и инвестиции.

Статистиката показва, че за последните 20 години инвестициите в Европа са намалели близо с 50% в сравнение с останалата част от света. Именно поради тази причина в ЕС от 2015 година се изпълнява планът „Юнкер“, чиято основна цел е стимулирането и развитието на МСП-та и увеличаването на работните места. 

Според Камен Колев, заместник-председател на Българската стопанска камара, сред проблемите на бизнеса продължават да бъдат:

  • междуфирмената задлъжнялост (държава и общини също забавят плащанията);
  • дефицитът на работна ръка;
  • недостатъчно използване и прилагане на публично-частно партньорство при нови инфраструктурни проекти;
  • свръхрегулацията и административните тежести.

Чуйте повече в репортажа на Божидар Янев.

Вижте презентацията на Камен колев