Дата: 12.12.2008

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2572

УС на БСК одобри Позиция на БСК по проекта на разпределение на свободни квоти в Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) за периода 2008-2012г., разгледан в Междуведомствената работна група за обсъждане подготовката на националните разпределтелни планове към МОСВ на 10.12.2008г.