Дата: 17.11.2017

Източник: БСК

Прочетено: 553

В срещата взеха участие представители на всички проектни партньори, а г-н Кирил Желязков представляваше БСК, като ръководител на екипа по проекта.

На 15 и 16 ноември в Белград, Сърбия, се проведе редовна среща на управляващия комитет и на партньорите по проект EDU-LAB.

Домакини на срещата бяха Търговско-промишлената палата на Сърбия и Институт "Михайло Пупин" към Белградския университет.

В срещата взеха участие представители на всички проектни партньори, а г-н Кирил Желязков представляваше БСК, като ръководител на екипа по проекта.

Основната цел на срещите беше обсъждането на напредъка по отделните дейности и работни пакети.

БСК заедно с Техническия университет в София получиха предложение от германски партньори за създаване на Българска академия за професионално образование, която да работи с нестопанска цел в полза на обучаващите се студенти в български университети.

Със съдействието на германски образователни институции, основните дейности на тази академия биха били:

- Програми за дуално обучение; с акредитация от Германия за бакалавърски степени

- Квалификационни програми за обучители в компании за обучение по професията и практически части от дуалното обучение.

- Програми за допълнителна квалификация на персонала на страните, учредители на академията.