Дата: 18.09.2017

Източник: БСК

Прочетено: 671

На 14 и 15 септември в Марибор, Словения, в рамките на проекта EDU-LAB се проведе първия семинар на заинтересованите страни по Работен пакет 4 (разработване на нов модел на управление, с цел постигане на по-добро съответствие между висшето образование и пазара на труда).

Университетът в Марибор беше домакин на срещата, на която бяха обсъдени въпроси, като предоставянето на стимули за студентите в университетите с цел да се задържат и обучават в своите региони, както и да им се предложат привлекателни и предизвикателни възможности за работа.

В срещата взе участие и представител на БСК, участващ в екипа по проекта.

Следващият семинар с участието на заинтересовани страни и партньори в проекта по този работен пакет ще се проведе отново в Марибор в края на месец януари 2018 г.