Дата: 18.10.2017

Източник: БАСЕЛ

Прочетено: 859

На 18 октомври г-н Румен Атанасов, председател на Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) и г-н Петър Горновски, председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) подписаха меморандум за сътрудничество. 

„С Меморандума ще бъдат създадени равни пазарни условия за всички отговорни икономически оператори, така че да се даде възможност за укрепване на малките и средни предприятия“, каза Петър Горновски. По думите му с помощта на експертното мнение на асоциацията ще бъдат инициирани промени в нормативните документи с цел недопускането на възможности за нарушаване на законовите изисквания и разпоредби. 

По силата на Меморандума ще бъдат осъществявани редица съвместни инициативи за повишаване информираността на обществото, относно изискванията към безопасността на продуктите, пуснати на пазара, чрез ефективен контрол от страна на надзорния орган, както и пресичане на нечестната конкуренция, стана ясно от неговите думи. 

В официалното събитие участие взеха и заместник-председателят на ДАМТН Валтер Василев, главният секретар на агенцията Валентин Чиликов, главният директор на Главна дирекция „Надзор на пазара“ Мирослав Йотов, заместник-председателят на УС на БАСЕЛ Людмил Михайлов и др.