21.02.2018

Европейски форум „Университети – бизнес“ се провежда в София на 22-23 февруари

ГЛЕДАЙТЕ ФОРУМА НА ЖИВО ТУК!

вж. ФОТОГАЛЕРИЯ

Вижте изказването на г-жа Попова в следните формати: видео, аудиотекст

______

Светът е във водовъртежа на Индустрия 4.0. Без съмнение ще е нужен нов стратегически капитал (човешки и технологичен) за създаване на ценности. Той ще действа в силно динамична и остро конкурентна среда. Днес все по-често инвестициите се насочват към нови концепции, иновации и проекти за сметка на разширяването на производствени мощности и съоръжения. Съществен дял от стойността на продуктите и услугите се създава от знание и идеи. С основание се поставя въпросът за бъдещето на конкуренцията, за съдбата на традиционното знание, което трябва да насърчава открития в нови конкурентни пространства. Образованието днес е икономиката утре.“

Това каза зам.-председателят на БСК Маргарита Попова при откриването на Европейския форум «Университети – бизнес», който се провежда на 22 и 23 февруари 2018 г., в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Организатори на форума са Министерството на образованието и науката (МОН), Европейската комисия (ЕК) и Българската стопанска камара (БСК). Форумът беше официално открит от зам.-министъра на образованието и науката Петър Николов и изпълняващия длъжността генерален директор на ГД «Образование, спорт, младеж и култура» в Европейската комисия Йенс Ниманд Кристенсен.

Разполагаме с десетки анализи за предимствата и дефицитите на националната ни образователна система. Педантично се отчитат предизвикателствата във връзката между висшето образование и пазара на труда. Всичко това има смисъл, само ако целта е да изграждаме и утвърждаваме национален европейски културен модел, в който образованието и бизнесът имат решаващо участие“, каза още Маргарита Попова. Според нея, всяка държава и общество се нуждаят от свой национален образователен модел, чрез който да се споделят култури, защото споделената култура води до споделена сигурност.

«Изисква се ново знание, нов достъп до компетенции, нов организационен и лидерски капацитет и в образователната система, и в икономиката. Придобитото образование и квалификации няма да важат за цял живот, а ще бъдат въведение и подготовка за прехода към учене през целия живот», заяви Маргарита Попова. Според нея, липсата на ключови компетенции у работната сила е и ще бъде една от основните пречки за устойчив икономически растеж, затова работодателите трябва да гледат по нов начин на инвестициите в образованието на работната сила. Според г-жа Попова, «новите реалности – масираното нахлуване на нови технологии, ролята на интелектуалния капитал, новите знания и идеи премахват преградите между бизнес, образование и наука. Изискват ново мислене и нов манталитет в нова среда. Призовават за ново отношение към същността и целите на сътрудничеството университети – бизнес».

В изказването си Маргарита Попова отправи конкретни предложения за въвеждането на интердисциплинарни антикорупционни обучения, с акцент върху корпоративното управление и нуждата от специални грижи за фамилния бизнес.

_________

В рамките на форума ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите при БСК Томчо Томов представи възможностите на Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence в процеса на сближаване между професионалните и образователните стандарти, вкл. при адаптирането на университетските програми към изискванията на пазара на труда.

Според Томчо Томов, диалогът на висшите училища с бизнеса относно съдържанието на обучението и хармонизирането му с изискванията на пазара на труда е критично важен и за двете страни. „Ако през 60-те години една квалификация е имала устойчивост за около 20 години, днес квалификациите остаряват и губят своята актуалност много по-бързо. Веднъж придобитата квалификация не е за „цял живот“, а само въведение, подготовка за прехода към ученето през целия живот», каза Томчо Томов. Според него, отварянето на университетите към ученето през целия живот и предлагането на различни надграждащи форми на обучение предполага наличие на информация за тенденциите в професиите и динамиката в изискванията на пазара на труда.

За форума

Форумът „Университети – бизнес“ се провежда за десета поредна година и събира представители на различните заинтересовани страни – образователни институции, научни организации и бизнес среди. Форумът дава възможност за обмен на добри практики, сътрудничество и създаване на партньорски отношения. Освен това, събитието е източник на нови идеи и средство за иницииране на проекти и политики в областта на висшето образование. Отличен пример за това е инициативата „HEInnovate”, както и редица инициативи в рамките на Програма „Еразъм+“.

За ИСОК

Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence е изградена от БСК по проект, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Системата обхваща 1300 компетентностни профили на ключови длъжности за 20 икономически сектора, като предстои в следващите две години да бъде надградена с още 5 сектора. В разработването и тестването на компетентностните профили участваха над 200 пилотни предприятия и над 350 HR мениджъри, работодатели, експерти от образователни институции, неправителствени организации, синдикати и др.

От старта на системата MyCompetence през 2013 г. до момента тя е посетена над 300 000 пъти и има над 45 000 активни потребители, вкл. предприятия, университети, мениджъри, преподаватели и студенти.

Освен компетентностните профили, MyCompetence съдържа голям набор от ресурси за личностно развитие – инструменти за самооценка и за оценка на компетенциите, електронни обучения, каталози с обучаващи организации и др.

До момента потребителите на MyCompetence са си направили 10 818 теста за оценка на компетенциите, а 4089 души са се включили в електронно обучение. Най-много тестове за оценка (2114 бр.) са направени за мениджърски компетенции, следвани от тестовете за емоционална интелигентност (1543 бр.), за социални компетенции (1475 бр.) и за удовлетвореност и мотивация (1319 бр.). Сред най-търсените електронни обучения са тези за ефективно управление на екипи, подбор на персонал, лидерство и емоционална интелигентност, ефективно използване на MS Excel и дигитална компетентност на базово ниво.

През 2016 г. БСК интегрира услугите на MyCompetence към дейността на Агенцията по заетостта (АЗ), като внедри модул „Личностен профил на търсещо работа лице“ – функционалност, която се ползва изключително активно в дейността на бюрата по труда. Модулът съдържа задълбочена и структурирана информация за трудовия опит, уменията, личните качества и нагласите на търсещите работа лица. Иновативният момент е, че с помощта на приложението се предоставя възможност лицата да попълват и актуализират тези данни сами и да правят предложения за допълване на собственото им електронно CV. Така се създава възможност за изграждане на динамичен и ефективен профил с участието на търсещия работа и трудовия посредник. Очакванията са чрез модула да се подобри представянето на търсещите работа пред работодателите.

До момента от приложението „Личностен профил“ са се възползвали над 5000 търсещи работа лица, както и 457 трудови посредници. Най-много потребители на приложението отчитат бюрата по труда в София, Пловдив, Перник, Пазарджик и Самоков. Приложението беше представено от Агенцията по заетостта по време на конференция на Световната асоциация на обществените служби по заетостта (WAPES) в Париж, през септември 2017 г., и предизвика изключителен интерес от страна на участниците във форума - над 100 представители на обществените служби по заетостта от 40 държави.

 

Дата: 21.02.2018

Източник: БСК

Прочетено: 5969