Дата: 11.06.2018

Източник: Investor.bg

Прочетено: 2787

Как да оползотворим отпадъците и да намерим тяхното подходящо повторно приложение е един от водещите акценти в предстоящата конференция на тема „Да печелим от отпадъци“. Тя е изключително актуална не само защото в производствения цикъл на фирмите се генерират значителен обем отпадъци, но и поради факта, че наличният капацитет на регионалните сметища все повече се запълва и боклукът вече се превръща в проблем. Тази тенденция поставя на дневен ред  важността на практическите решения за ефективното оползотворяване на отпадния продукт.

Представители на различни фирми и организации ще дискутират темата на форум, който ще се проведе на 14 юни 2018 г. в Бест Уестърн Хотел „Експо“, гр. София.  Събитието е с изцяло практическа насоченост и е една добра възможност за участниците да се запознаят с успешни примери от развитите индустриални държави, които отдавна печелят от преработката на отпадъците си. Конференцията е отлична възможност за създаване на новиконтакти, които да се превърнат в печеливши бизнес партньорства.

В първия тематичен панел фокусът на вниманието ще бъде поставен върху актуалните промени в нормативната база в страната, както и тази в ЕС, и по какъв начин те са приложими за различните производства. Участниците ще научат повече за подготвяната европейска директива за опаковките, както и какви са възможните решения за представителите на бизнеса у нас. Като лектори в модула ще се включат Илияна Павлова от Българска стопанска камара, Вяра Докторова и Яни Драготинов от Изпълнителна агенция по околна среда. Стоил Лилков от фирма Пластик София ООД ще коментира темата за алтернативите на пластмасите и дали те са по-екологични, споделяйки практически опит.

Съвременното разбиране за отпадъците и потенциалът им за превръщане в ценен икономически ресурс ще привлече вниманието на аудиторията в рамките на втория информационен панел. Тук ще бъде представена полезна информация и конкретни насоки за експертите от общините и регионалните депа за отпадъци. Те ще имат възможност да се запознаят с добрите български и чуждестранни практики в сферата, както и да се срещнат с фирмите, които предлагат услуги за ефективното оползотворяване на отпадъците. Събитието е точното място за обогатяване на опита и използването на екологични решения от представителите на различни бизнес-производства в страната.

В този модул доц. Румяна Захариева от УАСГ ще разкаже за това какъв източник на ресурси са сградите. Боян Рашев от фирма Денкщат България ООД ще презентира темата за кръговата икономика в условията на свободния пазар, с акцент върху предизвикателствата, рисковете и потенциалните възможности. За иновациите в компостирането, технологичните и бизнес перспективи в тази насока ще разкаже доц. д-р Ирина Шнайдер. По темата ще се включи и Божидара Генова от Столичното предприятие за третиране на отпадъците. В панела ще бъдат разгледани и теми, които са свързани с оползотворяване на отпадъците от хранително-вкусовата и земеделската промишлености. Аглика Павлова, от фирма Балканика Енерджи АД, ще представи темата за анаеробното разграждане и как то се превръща в източник на енергия и потенциал за опазване на околната среда. Тя е изключително подходяща за представители от млекопреработващата промишленост и земеделието, тъй като чрез тази технология биологичните отпадъци се преработват до гориво, което може да се използва за захранване на собствени машини и задоволяване на собствени нужди. Нора Динова ще бъде полезна за представителите на бизнеса с актуална информация за икономическия потенциал на биогазта и възможните  иновативни бизнес решения.

Темата за отпадъците в производството и тяхното най-ефективно оползотворяване ще бъде акцент на третия информационен панел. Представители на различни производства и индустрии ще представят и дискутират възможностите за оползотворяване на отпадните продукти, които генерират, споделяйки своя практически опит. От фирма Уко България ООД  ще запознаят участниците с потенциала на отпадъците като енергия. В тази посока ще бъде и включването на Михаел Делийски, от Асоциация за екологичен инженеринг, който ще сподели виждането си за това как отпадъка е възможната първа стъпка към енергийна независимост. Илияна Павлова, от Българска стопанска камара, ще бъде полезна с информация относно електронната платформа за повторна употреба на отпадъците. Доц. Антон Славов, от Българска национална асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика и преподавател в УХТ – Пловдив, ще покаже как отпадъците от производството на розово масло могат да се рециклират и да намерят своето повторно полезно приложение например като добавка за производство на хлебни изделия.

Представителите на различни институции, производства, бизнеса, общините и международни организации ще представят добрите практики в опита си с оползотворяването на отпадъците по време на четвъртия модул. Представител на фирма Уко България ООД, ще сподели за успешния опит на Холандия. Очакваме Алберто Гидони от италианската фирма „Сколари“ да представи на вниманието на аудиторията автоматизираните системи за компостиране. Данита Заричинова, от За земята ще постави фокус върху социалните предприятия като центрове за повторна употреба. Практическите аспекти на чистите технологии за устойчива околна среда в кръговата икономика ще представи проф. Яна Топалова, от Биологичния факултет към СУ “Св. Климент Охридски”.

Събрани на едно място, представителите на всички заинтересовани страни ще търсят общи решения за добиване на дивидент от обработката на отпадъците или намаляването им у нас. Организаторите на форума от DMI events предоставят точното място за среща на специалистите, предлагащи работещи технологии, с фирмите и общините, търсещи екологични решения.

По статията работи: Екип на Investor.bg