Дата: 24.07.2018

Източник: БНАЕМПК

Прочетено: 1083

Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) изпрати становище до Българска стопанска камара във връзка с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

"Като браншова организация и единствен представител на производителите и търговците на етерични масла, парфюмерия, козметика и тоалетни принадлежности; производители и доставчици на суровини, опаковки и оборудване за индустрията, а и в качеството си на юридическо лице, което все пак има определена стопанска дейност, БНАЕМПК е категорично против т.нар. „ъпгрейдване“ на софтуерите на фискалните устройства, а с още по-голяма сила сме против и подмяната на самите устройства. Подобни действия и разходи, свързани с фискалните устройства, към момент, в който предприятията от малкия и средния бизнес все още се опитват да се стабилизират от изминалата финансова криза, са изключително ирационални и нерентабилни. От мотивите към Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства става ясно, че оцененият разход за бизнеса възлиза на 122 млн. лв. Това не е никак малка сума и отново бизнесът трябва да поеме тежестта на безотговорните и необмислени решения, които „се вземат отгоре“, пише в своето писмо БНАЕМПК.

Асоциацията изразява и възмущение от начина, по който са били разгласени тези изменения. Като отчита, че не е нормално на решения и задължения, които касаят всички търговци в една държава, да се дава гласност месеци след въвеждането им, при това чрез породени спорове в бюджетната комисия в парламента по време на обсъждане на промените в ЗДДС.