02.08.2018

Двамата обсъдиха конкретни направления за бъдеща съвместна дейност между работодателските организации и Висшата държавна администрация.

Днес, 2 август 2018 г., новоизбраният изпълнителен председател на Българската стопанска камара Радосвет Радев се срещна с вицепремиера Томислав Дончев, по негова покана. Повод за срещата беше встъпването на Радосвет Радев на новата длъжност и първите му публични изяви, в които коментира усвояването на еврофондовете.

По време на разговора изпълнителният председател на БСК и вицепремиерът изразиха съгласие, че еврофинансирането е своеобразен стимул за българския бизнес, който обаче трябва да се използва целенасочено в името на конкурентоспособността на българската икономика, без да се превръща в "допинг".

В хода на разговора, вицепремиерът изрази мнение, че от страна на българския бизнес често постъпват съдържателни становища и ценни предложения за промени в нормативната уредба и административната практика, които обаче не се комуникират пълноценно. Според Томислав Дончев, работодателите трябва да представят по-активно вижданията на бизнеса, като не забравят и неговата обществена роля.

Сред обсъдените теми беше и необходимостта от участие на представителите на работодателските организации в изграждането на т. нар. “Единна входна точка”, която е в процес на разработка в Министерство на правосъдието и е част от мерките за намаляване на административната тежест. 

Обсъден беше и проблемът с кадрите на пазара на труда, както и необходимостта образованието и бизнесът да работят в по-тясно сътрудничество, за да се запълни дефицитът на търсене и предлагане на работна ръка.

Изпълнителният председател на БСК и вицепремиерът обсъдиха също и конкретни направления за бъдеща съвместна дейност между работодателските организации и висшата държавна администрация.

Предстои вицепремиерът Томислав Дончев да върне визитата, като гостува в Българската стопанска камара, и да продължи диалогът по набелязаните теми и мерки.

Дата: 02.08.2018

Източник: БСК

Прочетено: 1751