03.08.2018

По инициатива на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, съвместно с представители на браншови организации (членове на БСК) се проведе работна среща в Министерство на икономиката.

Основните акценти и теми на срещата бяха негативните последици от прилагането на сключеното от ЕС Споразумение за асоцииране с Украйна, относно задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия, което се прилага от 1 януари 2016 г.

В срещата взеха участие представители на три от най-засегнатите от Споразумението сектори:

  1. Съюз на производителите на растителни масла и маслопродукти в България;
  2. Съюз на производителите на захар и захарни продукти;
  3. Обединен български пчеларски съюз.

От страна на Министерство на икономиката в работната среща участваха ръководители на структури в Министерство на икономиката, взели участие в съгласуване на Споразумението – отдел „Регионално сътрудничество“, отдел „СТО и други международни икономически организации“ и отдел „Търговски механизми“.

Представителите на бизнеса представиха поотделно с кратки анализи негативното отражение на Споразумението и предложиха чрез Министерство на икономиката да се изпрати сигнал до ЕК за последиците от прилагането му в съответните браншове. Направени бяха предложения за промяна в прилаганите разпоредби, които водят до нелоялна конкуренция, както и прилагане на компенсационни мерки за съответните отрасли.

Дата: 03.08.2018

Източник: БСК

Прочетено: 1450