15.08.2018

Изпълнителният председател на БСК Радосвет Радев разговаря днес, 15 август 2018 г., с министъра на туризма Николина Ангелкова. Бяха обсъдени актуални проблеми на туристическия сектор, сред които недостигът на кадри, контрола върху качеството на услугите и ограничаването на сивата икономика.

В хода на разговора бе подчертана необходимостта от създаване на инспекторат към Министерството на туризма като средство за справяне със сивата икономика в бранша и механизъм за спазване на закона. „Добре работещият инспекторат ще гарантира конкуренцията и ще помогне за задържане на качествените кадри“, заяви Радосвет Радев.

Сред дискутираните теми бе и създаването на единна туристическа организация. Изразено бе общо мнение, че тя не трябва да повтаря недостатъците на камарата в сектор „Транспорт“. „Министерството не взима страна и очаква бизнесът да се самоорганизира, да предложи адекватен модел. Зрелостта на работодателите предполага те сами да изградят тази структура. Министерството може да подпомогне логистично процеса, без да се намесва пряко“, каза министър Ангелкова. Тя сподели, че вече е заличила 37 национални туристически сдружения, поради неспазване на Закона за туризма от тяхна страна. „Чрез създаването на единна туристическа камара самата бизнес среда ще отхвърля подобни бизнес сдружения“, убедена е Николина Ангелкова.

Ръководителите на Министерството на икономиката и на Българската стопанска камара се договориха да работят по съвместни инициативи за постигане на поставените по време на разговора теми и проблеми.

Дата: 15.08.2018

Източник: БСК

Прочетено: 3840