Дата: 03.09.2018

Източник: в.Капитал

Прочетено: 5831

Около месец повече ще имат младите компании да кандидатстват за финансиране на предприемачески проекти по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Удължаването на сроковете се прави заради проблемите с Търговския регистър, който през август остана блокиран повече от две седмици, съобщиха от управляващия орган.

Новите срокове

Процедурата "Насърчаване на предприемачеството" беше открита в края на юни и предвиждаше два крайни срока за подаване на документи - 5 септември и 7 ноември, според дейността на фирмите. Сега тези срокове се изместват съответно на 8 октомври и 10 декември 2018 г. Повече време ще има и за задаване на допълнителни въпроси от кандидатите.

От управляващия орган уточняват, че промяната ще стане с допълнение на постановление на Министерския съвет, което определя правилата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по европейските програми. В него ще бъде предвидена възможност за удължаване на сроковете за подаване на проектни предложения при възникнали непредвидени обстоятелства, какъвто е случаят с регистъра.

Процедурата

По процедурата ще бъдат разпределени общо 67.2 млн. лв. Безвъзмездната помощ, която може да получи един проект, варира между 50 и 200 хил. лв., като средствата трябва да помогнат на предприемача да развие свой бизнес и да пусне на пазара продукт или услуга. За финансиране могат да кандидатстват микро-, малки и средни фирми, регистрирани през миналата или тази година. Приоритет се дава на жени предприемачи до 29 и над 50 години.