03.10.2018

БСК и БАМА ще обучат безплатно 70 преподаватели и ще подпомогнат изграждането на 20 Сиско академии в системата на средното образование

Българската асоциация на мрежовите академии (БАМА), като официален координатор на Сиско академиите в България, в партньорство с Българската стопанска камара (БСК), стартира програма за изграждане на 20 Сиско академии в средните училища и обучение на 70 преподаватели по ИКТ по програмата „Сиско мрежова академия“, 40 от които ще преминат курса IT Essentials, а 30 – CCNA R&S.

От всяко училище се очаква да предложи по двама преподаватели за обучение по IT Essentials и един-двама за CCNA R&S. При желание и с разрешение на директора, един преподавател може да премине и двете обучения.

Курсистите трябва да владеят английски език на ниво четене с разбиране, тъй като целият учебен материал, текущите и финалите тестове са на английски език. Консултациите с инструктора ще се провеждат на български език. 

Обучението

Обучението ще бъде онлайн, като всеки участник в проекта получава достъп до материалите с потребителско име и парола. Ще бъдат провеждани и онлайн консултации, а в края на всеки курс се предвижда двудневно присъствено обучение с инструктор.

БСК, в чиято Сиско академия ще се провежда обучението на преподавателите, е одобрена да предоставя обучение на педагогически специалисти със Заповед на Министъра на образованието РД 09-2753 от 14.07.2017 г. За всяко обучение ще бъдат предоставени по 2 кредита.

Обучението ще се проведе в рамките на учебната 2018/2019 г., а обучените преподаватели ще могат да стартират обучението на ученици в техните училища през учебната 2019/2020 г. 

Финансови условия

Средствата за обучението се предоставят от Сиско Системс (за сведение, средната цена на обучаем в Сиско академиите в страната за курса CCNA e 1200 лв.), а всяко училище трябва да поеме командировъчните разходи за двата дни присъствено обучение на своите представители.

За курса по IT Essentials не е необходимо училищата да закупуват оборудване за практическите занятия, за които могат да се ползват стари компютри.

За практическите занятия в рамките на курса по CCNA R&S може да се ползва симулаторът на практически устройства – Packet Tracer, който се предоставя безплатно от Сиско Системс. При интерес и финансова възможност, училищата могат да закупят реално оборудване с 80% отстъпка от цената, като крайната цена с отстъпката възлиза на около 5000 щ. д. 

Курсовете

Курсът “IT Essentials - Основи на информационните технологии“ се състои от общ преглед на информационните технологии, въведение в мрежите, компютърна поддръжка, безопасност при работа с компютри, асемблиране на компютри, инсталиране и деинсталиране на различен софтуер, вкл. операционни системи, локализиране на проблеми и отстраняването им. Продължителност на курса – един модул от 70 часа. Обучаващите се получават сертификат за завършен курс. IT Essentials подготвя и за придобиване на индустриалния сертификат CompTIA A+, признат в цял свят.

Обучението по CCNA Routing and Switching (Cisco Certified Network Associate) - Сертифициран от Сиско сътрудник за работа с мрежи, включва четири модула, които се покриват за период от 6 до 9 месеца с продължителност 280 учебни часа. Курсистите получават задълбочени познания по теоретичните основи на мрежите и мрежовите устройства, както и практически умения за работа с тях. Научават как да инсталират и конфигурират маршрутизатори и комутатори в локални и по-големи мрежи, да откриват и отстраняват проблеми, да оптимизират мрежите и да се грижат за сигурността и защитата от атаки. След края на последния от четирите модула курсистите се явяват на тест върху целия материал и, ако го издържат успешно, те са подготвени да се явят на изпит за международен индустриално валиден сертификат. Издържалите от първия път финалния тест на четвърти модул с успех над 75% получават 62% отстъпка за явяването на изпита за международния сертификат. 

Цел на проекта

Във века на информационните технологии, когато ежедневно милиарди устройства са свързани помежду си (очакванията са до 2022 г. те да са 22 милиарда), особено осезателно се чувства необходимостта от висококвалифицирани специалисти в сферата на информационните технологиите, които да осигурят както безпроблемната работа на мрежите, така и тяхната сигурност.

Проектът ще помогне на училища в региони, в които не се предлага обучение по програмата „Сиско мрежова академия“, като Видин, Монтана, Враца, Плевен, Силистра, Разград, Шумен, Стара Загора, Ямбол, Смолян, Благоевград, Хасково и др., да предоставят на своите ученици едно съвременно и изключително професионално разработено обучение. В най-големите градове, освен в София, почти не се предлага в училищата такова обучение – например, в Пловдив само в едно училище има Сиско академия, а във Варна и Бургас няма нито едно училище.

Проектът е посветен на каузата за ползване на новаторски и актуални програми в българските училища, чиито възпитаници ще са подготвени за многобройните задачи, които цифровата икономика поставя пред обществото ни, на специалисти, конкурентоспособни на своите колеги в обединена Европа, на кадри, които след завършване на обучението си, ще намерят подходяща професионална реализация. 

Cisco Systems

Американската компания Cisco Systems вече 20 години разработва програми за обучение на мрежови специалисти в рамките на глобалната си инициатива „Сиско мрежова академия“. Стартирала през 1997 г. като програма за обучение на учители и ученици с цел изграждане и поддръжка на училищната мрежа, в момента „Сиско мрежова академия“ обхваща над 5 милиона курсисти в 9 хиляди академии в 170 държави. Еднаквите стандарти и критерии за обучение дават възможност на курсистите от цял свят да получат обучение и сертификация валидни в цял свят, с което да отговорят и на съвременните изискванията на работодателите. Всички учебни материали са достъпни в електронната платформа NetSpace с потребителско име и парола, а практическите занятия се провеждат върху реално мрежово оборудване, което компанията предоставя на Сиско академиите с 80% отстъпка. 

„Сиско мрежова академия“ в България

В България програмата „Сиско мрежова академия“ стартира през 1999 г. С цел по-масовото й навлизане в различни образователни институции, през 2001 г. МОН и Cisco Systems подписват Меморандум за сътрудничество, по силата на който всички училища и университети, които желаят да предоставят обучение по програмите на Cisco Systems, получават безплатен достъп до учебните материали, които ежедневно се актуализират от екип от над сто души и са на стойност стотици хиляди долари.

От старта на програмата в България до този момент действащи Сиско академии има само в девет училища в страната, седем от които в София, едно – в Правец, и едно – в Пловдив. По различен начин стоят нещата в университетите, които обучават по ИКТ специалности – там почти навсякъде се предлагат и курсовете от „Сиско мрежова академия“.

БАМА

Българската асоциация на мрежовите академии (БАМА) е основен координатор на всички Сиско академии и заинтересовани лица и организации в България. БАМА е лицето на „Cisco мрежова академия“ в България по силата на договор между Сиско Системс и БАМА, давайки й статута на Център за подпомагане на академиите (Academy Support Centre – ASC).

Освен че рекламира дейността на академиите, асоциацията работи по качеството на обучение в тях, предоставя актуална информация за нови тенденции, продукти и услуги предлагани от Cisco Systems, както и информация за стажове и свободни работни места в областта на ИКТ.

Сиско академията при БСК

Центърът за компютърно обучение (ЦКО) при БСК е създаден през 1998 г., а от 2003 г. е национален обучителен център, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Преподаватели в центъра са експерти с международни сертификати и богат опит в обучението на възрастни, както и в разработването и предлагането на електронни обучения. Клиенти на центъра са държавни институции и големи български и международни компании.

През 2001 г. към ЦКО е създадена една от първите в България регионални Сиско академии, която е част от световната мрежа на Сиско академиите за обучение на мрежови специалисти по програмата CCNA (сертифициран от Cisco сътрудник за работа с мрежи). От 2002 г. академията на БСК първа в България стартира обучение по програмата CCNP (сертифициран от Cisco професионалист за работа с мрежи), а от 2012 г. е сертифициран Център за обучение на инструктори (Instructor Training Center).

От създаването си през 2001 г. досега Сиско академията при БСК е обучила над 2500 мрежови специалисти за нуждите на бизнеса. През 2003 г. Сиско академията на БСК доказа, че е сред най-добрите в страната и света - инструктор от академията получи наградата за най-добър инструктор в България, а на годишната среща на Сиско академиите в Европа, Близкия изток и Африка, проведена в ЮАР същата година, спечели и наградата за най-добър курсист в света. През 2004 г. академията бе отличена за най-добър мениджмънт на мрежова академия.

Включилите се в проекта училища ще получат:

  • Безплатна квалификация на преподавателския си състав, който ще получи по два кредита за обучението си;
  • Възможност за високотехнологично оборудване на учебни зали при изключително атрактивни ценови условия;
  • Възможност за обучение на учениците си по международно призната стандартизирана програма;
  • Конкурентно предимство за привличане на ученици.

 

За контакт

Ще очакваме Вашите въпроси и заявки за участие на тел. 02 981 03 26, 0888 832 172 или email: teodora.borissova@bana-bg.org.

Лица за контакт: Теодора Борисова – председател на БАМА и директор на Сиско академията при БСК, и Весела Георгиева – експерт в ЦКО при БСК.

Дата: 03.10.2018

Източник: БСК

Прочетено: 9410