Центърът за компютърно обучение (ЦКО) при БСК е създаден през 1998 г., а от 2003 г. е национален обучителен център, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

Преподаватели в центъра са експерти с международни сертификати и богат опит в обучението на възрастни, както и в разработването и предлагането на електронни обучения.

Клиенти на центъра са държавни институции и големи български и международни компании.

Сиско академия

През 2001 г. към ЦКО е създадена една от първите в България регионални Сиско академии, която е част от световната мрежа на Сиско академиите за обучение на мрежови специалисти по програмата CCNA (сертифициран от Cisco сътрудник за работа с мрежи). От 2002 г. академията на БСК първа в България стартира обучение по програмата CCNP (сертифициран от Cisco професионалист за работа с мрежи), а от 2012 г. е сертифициран Център за обучение на инструктори (Instructor Training Center).

През 2003 г. Сиско академията на БСК доказа, че е сред най-добрите в страната и света - инструктор от академията получи наградата за най-добър инструктор в България, а на годишната среща на Сиско академиите в Европа, Близкия изток и Африка, проведена в ЮАР същата година, спечели и наградата за най-добър курсист в света. През 2004 г. академията бе отличена за най-добър мениджмънт на мрежова академия.

Партньорство с Майкрософт

От 2002 г. ЦКО при БСК е оторизиран обучаващ и тестови център по програмата “Майкрософт офис специалист” (MOS).

Европейски сертификати

От 2006 г. ЦКО при БСК е оторизиран център за провеждане на тестове за получаване на европейски сертификат „IT card”.

Обучение на педагогически специалисти

Българска стопанска камара е одобрена да предоставя обучение на педагогически специалисти със Заповед на Министъра на образованието РД 09-2753 от 14.07.2017 г. Програмите са насочени основно към изграждане на умения и компетенции в областта на информационните технологии, като са подходящи директори, учители, ръководители на компютърни кабинети, педагогически съветници и др.

Сред клиентите на центъра са: министерства, държавни агенции, органи на съдебната власт, посолства, телекомуникационни и други компании. Вижте всички клиенти ТУК!

Теодора Борисова

Директор, Център за компютърно обучение