22.10.2018

Проектът се осъществява по програма COSME на ЕС в партньорство с Българска стопанска камара.

На 19 октомври в Българска стопанска камара (БСК) се проведе семинар по проект SharON. Проектът се осъществява по програма COSME на ЕС в партньорство с Българска стопанска камара.

Тренингът имаше за цел да повиши осведомеността за споделената икономика (Sharing Economy) и нейното нарастващо значение в глобалната и регионалната икономика. Икономиката на споделянето е ново явление, свързано с цифровите технологии, което засяга създаването на нови бизнес модели, включващи сътрудничество и обмен, интернет платформи, които свързват хората, като им позволяват да предоставят услуги или съвместно използване на активи, ресурси, време, умения и капитал, без прехвърляне на права за собственост.

В събитието се включиха 20 български фирми, които дискутираха принципите на споделената икономика, бяха разгледани примери от съществуващата практика, правната регламентация, насоките на ЕК в областта, въздействието на споделянето на икономиката върху общностите, перспективите за нова форма на развитие чрез споделящата икономика, социалните предизвикателства, въздействията и възможностите за потребителите.

Тренингът имаше за цел да открие потенциала и нуждите на собствениците на платформи и стартиращите фирми, според които да се изградят съответни подпомагащи програми за участниците по проекта.

Проектът SharON има за цел да разгледа явлението икономика на споделянето в пет партниращи си страни (България, Естония, Италия, Полша и Словакия), чрез идентифициране на МСП, ориентирани към иновациите и технологиите, които работят или желаят да работят в рамките на споделената икономика. Проектът ще даде възможност за участие на избрани български фирми в тридневен Boot camp в София и pitching пред потенциални инвеститори във Варшава през 2019 г.

 

Дата: 22.10.2018

Източник: БСК

Прочетено: 1432