28.10.2018

Новата браншова организация „Храни и напитки България“ подписа документа и ще работи активно за постигане на целите.

Новата браншова организация "Храни и напитки България" (член на БСК) подписа документа и ще работи активно за постигане на целите.

Документът е подписан от 132 европейски организации. Към него се присъединяват и местни организации от 27-те страни-членове на Европейския съюз.

"Обединеният призив към кандидатите в европейските избори през 2019"е част от кампанията на коалиция Industry4Europe, която има за цел да постави индустрията на челно място в дневния ред на европейския парламент в следващия мандат. Като член на тази коалиция, FoodDrinkEurope активно ще работи чрез своите 25 секторни организации за това документът да достигне до широк кръг институции, политици и избиратели.

Сдружението "Храни и напитки България" дава своята подкрепа и ще играе важна роля за "гарантиране, че Европа ще продължи да бъде водеща, интелигентна, иновативна и устойчива индустрия в полза за всички европейци".

Ето целия текст на Обединения призив:

ИНДУСТРИЯТА Е ОТ СИЛНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЕВРОПА И НЕЙНИТЕ ГРАЖДАНИ

Европейската индустрия ни спохожда навсякъде в ежедневието: откриваме я в домовете, които строим; в дрехите, които обличаме; в храната, която консумираме; в здравеопазването, което получаваме; в енергията и транспорта, които използваме, както и в продуктите, присъстващи неотлъчно във всеки наш делник.

С квалифицираната си работна сила и международната си репутация за качество и устойчивост индустрията е от жизненоважно значение за Европа и нейния просперитет. Днес 52 милиона души и техните семейства в цяла Европа се ползват пряко и непряко от заетостта в промишлените сектори. Снабдителните вериги, състоящи се от стотици хиляди иновативни малки и средни предприятия, както и едри доставчици, се развиват и изнасят отлични европейски продукти и услуги в цял свят.

ИНДУСТРИЯТА ИМА НУЖДА ОТ ВАС!

Изгубените милиони работни места в Европа вследствие на финансовата криза през 2008 година доведоха до драматични човешки и социални последици. Дори и днес ние все още сме далеч от нивото на заетост преди кризата, а работните места са уязвими на промени поради тревожните световни тенденции, сред които разрастващият се протекционизъм.

Европейският съюз се нуждае от амбициозна стратегия за индустрията, която ще спомогне за конкурентноспособността ни с други части от света, като Китай, Индия и Съединените щати, които вече поставиха индустрията на челно място в политическия си дневен ред.

Поради тези причини индустрията от всички сектори призовава Вас, бъдещите членове на Европейския парламент, да се ангажирате да:

• Поставите индустрията на челно място в политическия дневен ред на Европейския парламет по време на следващия мандат (2019-2024);

• Призовете следващата Европейска комисия да включи индустрията като основен приоритет в 5-годишната си работна програма и да назначи заместник-председател, отговарящ за индустрията ;

• Подкрепите новото ръководство на Европейската комисия да представи своевременна и амбициозна дългосрочна промишлена стратегия на ЕС, която да включва ясни показатели и управление.

Ние, поддръжниците на този призив, разчитаме на Вашата подкрепа, с идеята да гарантираме, че Европа ще продължи да бъде водеща, интелигентна, иновативна и устойчива индустрия в полза за всички европейци и бъдещи поколения. Европа може да се гордее с индустрията си. Длъжни сме заедно да я поставим в ядрото на бъдещето на Европейския съюз!

Дата: 28.10.2018

Източник: Епицентър

Прочетено: 3123