Дата: 19.11.2018

Източник: БСК

Прочетено: 4979

Настроенията в еврозоната продължават да отслабват това тримесечие, показва последният анализ за бизнес климата Ifo World Economic Survey. Проучването се провежда на три месеца. То е представено за първи път през 1981 г. и изследва развитието на бизнес цикъла и други икономически фактори по държави и региони в сътрудничество с местни експерти. Референти за България са експертите на Българската стопанска камара.

Икономическият индекс на ifo за бизнес климата в Европа спадна значително - т 19,6 пункта до 6,6 пункта, достигайки най-ниското си ниво от средата на 2016 г. През настоящото тримесечие експертите намалиха очакванията си за износ за ЕС, отразявайки убежденията, че бариерите пред търговията са се увеличили. В същото време, по-голям брой експерти смятат, че краткосрочните и дългосрочните лихвени проценти ще се повишат през следващите шест месеца и че щатският долар ще продължи да се укрепва. Прогнозираният темп на инфлация за тази година се повиши от 1,7% на 1,8%. Доверието на експертите в икономическата политика продължава да намалява.

Автор на проучването е CESifo Group - движеща сила в изграждането на мостове между икономическата теория и емпиричните изследвания. Групата обединява Центъра за икономически изследвания към Мюнхенския университет и Института за икономически изследвания Ifo Institute[1].

Проучването има за цел да даде точна представа за икономическата ситуация и прогнози за важни индустриални, нововъзникващи и развиващи се икономики на тримесечна база. Предимство на проучването е, че за разлика от официалната статистика, която се основава на количествена информация, то използва качествена информация – оценки и очаквания на икономически експерти, при което резултатите от проучването са навременни и международно съпоставими.

_______

[1] Центърът за икономически изследвания (Center for Economic Studies, CES) е независим институт към Икономическия факултет на университета в Мюнхен (LMU). Мисията му е да насърчава международния обмен на знания и идеи предимно в областта на публичните финанси, както и в други области на икономиката. Центърът е основан на 18 януари 1991 г., а 1999 г. работи в тясно сътрудничество с Института за икономически изследвания Ifo Institute (Information and Forschung (research), който е един от най-големите изследователски центрове в Германия, действащ от 1949 г.