12.12.2018

Правителството одобри кандидатурата на Радосвет Радев за член на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) с мандат до 2020 г.

Номинацията му беше издигната от Икономическия и социален съвет на Република България.

Радосвет Радев е председател на Българската стопанска камара и е член на Икономическия и социален съвет от първа група - работодатели.

ЕИСК е консултативен орган на Европейския съюз. Той представя становища по свързани с ЕС въпроси пред Европейската комисия, Съвета на ЕС и Европейския парламент, като по този начин действа като мост между вземащите решения институции на ЕС и гражданите на Съюза. Комитетът се състои от представители на организациите на работодателите, работниците и други структури, представляващи гражданското общество.

Дата: 12.12.2018

Източник: Министерски съвет

Прочетено: 5491