Дата: 12.12.2018

Източник: БСК

Прочетено: 6344

Разширяване на възможностите за публично-частно партньорство на територията на Столична община - това беше обсъдено вчера на среща между зам.-кмета по финансите на София Дончо Барбалов и представители на ръководството на Българската стопанска камара. 

На срещата бяха представени основните параметри на проектобюджета на София за 2019 г. Той е 1,58 млрд. лв. - с 30 млн. лв. повече, в сравнение с този за 2018 г. Увеличение на данъците и таксите, с изключение на промените в данък МПС и данък сгради за курортните селища, приети от парламента, не се предвижда.

Възможностите за инвестиции и развитие на бизнес в общината беше представена от Влади Данаилов, гл. изп. директор на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции. 

Председателят на БСК Радосвет Радев отсъства от страната, но в срещата участваха зам.-председателите Димитър Бранков и Камен Колев, главният секретар Добри Митрев и други членове на ръководството на Камарата.

По традиция, преди провеждането на обществено обсъждане на бюджета на София за следващата година, представяне на проекта се прави пред политическите групи в Столичния общински съвет, бизнес организациите, синдикатите и медиите.