Дата: 30.01.2019

Източник: БСК

Прочетено: 2795

Със свое решение от 22 януари 2019 г. Софийският градски съд официално вписа в регистъра си промените в управителните органи и Устава на БСК, приети от XV-то Общо събрание на Камарата, проведено на 5 декември 2018 г.

Припомняме, че ОС на БСК избра нов 19-членен Управителен съвет на Камарата, с председател Радосвет Радев, и прие промени в Устава на БСК.