08.02.2019

На 8 февруари 2019 г. приключи първият етап от безплатното обучение на преподаватели по ИКТ по програмата „Сиско мрежова академия“.

През м. октомври Българската асоциация на мрежовите академии (БАМА), като официален координатор на Сиско академиите в България, в партньорство с Българската стопанска камара (БСК), стартира програма за изграждане на 20 Сиско академии в професионални училища в цялата страна и обучение на 90 инструктори.

Курсът “IT Essentials - Основи на информационните технологии“, в който участваха 43 преподаватели, се състои от общ преглед на информационните технологии, въведение в мрежите, компютърна поддръжка, безопасност при работа с компютри, асемблиране на компютри, инсталиране и деинсталиране на различен софтуер, вкл. операционни системи, локализиране на проблеми и отстраняването им

Обучението по IT Essentials приключи с успешното полагане на финален изпит от всички преподаватели, като те получиха и сертификат за преминато обучение с 1 квалификационен кредит от БСК, която е одобрена да предоставя обучение на педагогически специалисти със Заповед на Министъра на образованието РД 09-2753 от 14.07.2017 г.

По-голямата част от преподавателите ще продължат обучението си в курса за CCNA Routing and Switching (Cisco Certified Network Associate) - Сертифициран от Сиско сътрудник за работа с мрежи, който ще продължи до м. септември 2019 г.

Дата: 08.02.2019

Източник: БСК

Прочетено: 4974