Дата: 22.02.2019

Източник: БНР

Прочетено: 3354

"Трябва да има разграничителен подход при определяне на мерките срещу прането на пари и финансиране на тероризма. Темата е сериозна, но тези мерки трябва да бъдат концентрирани и прилагани там, където рисковете са идентифицирани като най-високи". Това каза пред БНР Мария Минчева, юрисконсулт в Българската стопанска камара (БСК).

"Диференциран подход при определяне на мерките, който съответства на степента на риска на отделните категории задължени лица, за да се осигури ефективност и пропорционалност, тъй като директивата задължава държавите членки да извършват оценка на степента на уязвимост на съответните сделки и могат да решат лица, които се занимават с финансова дейност на случайна или много ограничена база, а и при които има незначителен риск от изпиране на пари да не попадат в обхвата на директивата. Тази дейност е спомагателна", допълни Минчева в предаването "Преди всички".

Работодателите се обявиха срещу изискването на ДАНС за задължително обучение на десетки професии за разпознаване на  мръсни пари.

Цялото интервю можете да чуете в звуковия файл.