Дата: 24.04.2019

Източник: БСК

Прочетено: 1832

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И СЪМИШЛЕНИЦИ,

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

На 25 април 1980 г. е учредена Българската индустриална стопанска асоциация (БИСА), преименувана по-късно в Българска стопанска камара (БСК). Това е първата неправителствена организация в тогавашния социалистически блок и самият факт, че в онези времена е имало смели и перспективно мислещи хора, които да пристъпят към подобно действие, е достоен за уважение и е повод за размисъл.

Датата 25 април е не просто рожден ден на нашата организация – това е дата, в която почитаме всеки български предприемач, осмелил се да произвежда, да генерира добавена стойност, да създава и поддържа работни места. Имаме претенцията да твърдим, че 25 април е денят на българския предприемач.

Дори в най-тежките години българското предприемачество успя да се съхрани и аз съм убеден, че българският предприемачески дух е жив и днес.

По правило, от обединение имат нужда слабите. Такъв пример са синдикатите, които са създадени да защитават формално по-слабата страна в индустриалните отношения. За съжаление, агресивните условия за правене на бизнес у нас принудиха и по презумпция силните да се обединяват. Работодателите днес са обединени не срещу „пролетариата“, а срещу непрекъснато генерираните и некомпетентни норми за правене на бизнес. Защото вече стана ежедневие въвеждането на нови и нови, все по-неизпълними регулации, непридружени от обективна оценка на тяхното въздействие.

Всички държави в света правят невъзможното за привличане на инвеститори. България прави тъкмо обратното. Аргументът на ниските данъци работеше до време. Днес само ниското корпоративно облагане не е достатъчно за привличането и задържането на инвестиционния интерес. И тук не говорим само за чуждестранните инвеститори, но и за родните. Защото българският инвеститор трябва да бъде точно толкова уважаван и обгрижван, колкото и чуждестранният му колега.

Само преди дни почетният член на БСК Фил Филипов сподели, че предпочита Германия за правене на бизнес, независимо от високото данъчно облагане там, защото има нужната свобода, предвидимост на средата, мотивация и дисциплина – както у работниците, така и у администрацията. Именно към това трябва да се стремим. За това трябва да работим – за стабилност и прогнозируемост, за по-малко регулации, за по-лесно правене на бизнес.

Нека си пожелаем българските управници да не чакат от бизнеса единствено да плаща данъци, а да създават предпоставки за неговото развитие. Защото без усилията на предприемчивите хора просперитетът на обществото е немислим.

Създадена преди 39 години, в други икономически условия, тогавашната БИСА е трябвало да решава проблеми на зараждащия се капитализъм. Днес живеем в условията на пазарна икономика, но проблемите съществуват и дори става все по-трудно. И е все по-необходимо да преминаваме през тях и да търсим решения. Заедно!

Бъдете здрави! Не спирайте да мечтаете и да градите! Бъдете успешни!

 

С УВАЖЕНИЕ,

 /п/

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК