Дата: 09.05.2019

Източник: ИКЕМ

Прочетено: 4336

Осем професионални гимназии предлагат обучение за специалността „Електрически превозни средства“ за 169 ученици през следващата учебна година. Това са Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Пейо Кр. Яворов" в Гоце Делчев, Професионална гимназия по транспорт в Бургас, Професионална техническа гимназия във Варна, ПГ по транспорт "Гоце Делчев" в Пловдив, Професионална гимназия "Велизар Пеев" в Своге, Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии "Н. Й. Вапцаров" в Хасково и ПГ по механотехника и транспорт "Н. Й. Вапцаров" в Стара Загора. Това стана ясно по време на първата работна среща на Секторния съвет за електрическа мобилност (ССЕМ), която бе открита от заместник-министъра на образованието и науката Таня Михайлова.

Иван Костов, главен секретар на ИКЕМ и координатор на Съвета, отбеляза колко важен е този формат на среща на бизнеса с науката и образованието. Част от темите, обсъждани на срещата, бяха разработването на нови учебни програми и планове и на изпитни материали за подобряване на качеството на учебния процес за специалността „Електрически превозни средства“ към професиите „Техник на транспортна техника“ и „Монтьор на транспортна техника“, както и предстоящи обучения на учители.

След дискусиите и предложенията за дейности на Съвета в рамките на следващите два месеца, бяха взети решения за по-ефективно използване на възможностите за партньорство на представените в Съвета професионални гимназии и висши училища за актуализиране на квалификацията на учителите по професионална подготовка, включително и за надграждаща квалификация или преквалификация чрез магистърските програми, които университетите предлагат.

Беше обсъдено разширяването на обхвата на професиите и специалностите, които са свързани с електрическата мобилност, като наред със специалността „Електрически превозни средства“, дейностите на Съвета ще се насочат и към енергетиката и киберсигурността.

По отношение на държавните образователни стандарти, както и учебните и изпитните програми Съветът ще положи усилия за развитие на дигиталните умения и предприемаческите умения, като ключови компетентности, необходими за всеки специалист в областта на електрическата мобилност.