Дата: 20.09.2019

Прочетено: 215

За пътя:

 • Първите стъпки бяха направени през 2012 г.;
 • През 2014 г. в партньорство с НАПОО бяха приети държавните образователни изисквания за специалностите „Монтьор електрически превозни средства“ и „Техник на електрически превозни средства”;
 • В края на 2018 г. бе подписано споразумение между МОН и Националната браншова организация за електрическа мобилност – ИКЕМ, за създаване на Секторен съвет за електрическа мобилност към МОН;
 • В началото на 2019 г. със заповед на министър Красимир Вълчев се създаде „Секторен съвет за електрическа мобилност“ (ССЕМ) към МОН.

Участниците

Към настоящия момент в ССЕМ участват МОН, ИКЕМ, Центърът за професионално образование на Българската стопанска камара, осем професионални гимназии от цялата страна, четири технически университета, ВА „Г.С. Раковски“, „Джуниър Ачийвмънт – България“, Българското ядрено дружество и др.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Разкрити паралелки „Електрически превозни средства“ в пет национални професионални гимназии, с вече над 300 ученици;
 • Завършени квалификационни курсове с обучени общо 20 преподаватели;.
 • Създадени Центрове за професионално обучение, за провеждане на курсове за обучение по част от професия – „Техник на ЕПС“ и „Монтьор на ЕПС“;
 • По предложение на ИКЕМ и БСК се въведоха нови кодове за длъжности в сферата на електрическата мобилност, включени в единична група 7412 - "Електромеханици и електромонтьори", с образователно-квалификационно ниво 2, а предложените длъжности за техници са включени в единична група 3113 "Електротехници", с образователно-квалификационно ниво 3;
 • Над 30 целеви посещения в професионални гимназии за мотивация, демонстрация на ЕПС, разговори с ученици, родители и местната общност;
 • Споразумение с WIFI България и Джуниър Ачийвмънт България;
 • Множество срещи и проекти за техническо обезпечаване на практическото обучение по ЕПС и др.

Този модел е отворен за всяка професионална гимназия, университет, компания, НПО и други организации, които припознават електрическата мобилност като свой приоритет и търсят път за устойчиво и последователно развитие на кадри за сектора.

Повече информация можете да намерите в страницата на ССЕМ във Facebook (www.facebook.com/CCEM.IKEM), както и на сайта на ИКЕМ (www.emic-bg.org).