Дата: 11.06.2019

Източник: БСК

Прочетено: 4569

„Трансформацията от Индустрия 4.0 към Общество 5.0 - предизвикателствата пред университетите“ бе тема на семинар, организиран от Българската стопанска камара и Фондация „Конрад Аденауер“. Водещи експерти в сферата на образованието, индустрията и реномирани преподаватели обмениха своите възгледи относно рисковете и възможностите, които се разкриват в прехода към т.нар. “Super Smart Society”.

Сред лекторите на форума бяха директорът на Фондация „Конрад Аденауер“ Торстен Гайслер, заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева и заместник-председателят на Централния кооперативен съюз Ваня Буюклиева. Специални гости бяха и водещи професори и учени от висшите училища в страната- СУ „Климент Охридски“ с Албена Антонова, УАСГ, чийто представител беше проф. д-р Фантина Рангелова, и проф. д-р Румен Николов от УНИБИТ, България. Презентации направиха и Ангелина Тодолова от Фонд на фондовете и Светлана Боянова - председател на УС  на АглоХъб.бг.

Присъстващите застъпиха нуждата от реформа във висшето образование, чийто ключови елементи са иновативността, интернационализацията и междудисциплинарният подход спрямо бъдещата еволюция на Индустрия 4.0- Обществото 5.0.  

Вижте: