13.06.2019

Според прогнозите на BusinessEurope, съществува нестабилност на икономиката на ЕС

Днес BusinessEurope публикува своята "Пролетна икономическа перспектива 2019".

Според прогнозите на BusinessEurope, съществува нестабилност на икономиката на ЕС: 

  • Икономическият растеж на ЕС спадна значително през втората половина на 2018 г.;
  • BusinessEurope очаква за 2019 г. ръстът на БВП от 1.6% в ЕС и 1.3% в еврозоната, значително по-нисък от есенната прогноза;
  • След очевидни признаци за възстановяване на растежа още през първото тримесечие на тази година очаква се растежът да се повиши до 2020 г. до 1,7% в ЕС и 1,5% в еврозоната.

Рисковете за перспективата остават в посока надолу, с продължаващата възможност за вредно, без сделка Brexit и неотдавнашната ескалация на търговските напрежения, особено между САЩ и Китай. Налице е нарастваща загриженост за бизнеса в ЕС.

Перспективата на BusinessEurope също така показва, че несигурността по отношение на нивата на данъчното облагане все повече се възприема като риск от страна на бизнеса, което намалява инвестиционните планове.

Докато финансовите министри на ЕС се срещат днес в Люксембург, BusinessEurope подчертава значението на завършването на Икономическия и паричен съюз (ИПС) и укрепването на дългосрочния икономически растеж.

По този повод генералният директор на BusinessEurope Маркус Дж. Бейрер заяви:

„Срещата на министрите на финансите на ЕС днес трябва да демонстрира своя ангажимент за подобряване на бизнес средата, повишаване на растежа на производителността и доказване на нашите международни партньори, че ЕС има модел на растеж, който може да устои на спад в световната търговия.

По-специално, призоваваме министрите да постигнат съгласие относно подробностите на предложения бюджетен инструмент за еврозоната за сближаване и конкурентоспособност. Такъв инструмент, който следва да се разработи, за да се комбинира ангажимент за подкрепа на структурната реформа, със стабилизираща функция, като същевременно се ограничава моралният риск, може да подобри устойчивостта на икономиката на ЕС.

Важно е, също така, да се публикува ясна пътна карта за прилагането на схемата на ЕС за гарантиране на депозити."

Дата: 13.06.2019

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 8470