17.06.2019

EIC Accelerator предлага смесено финансиране: грант + капитал

Голяма част от българските предприемачи познават Инструмент за малки и средни предприятия в „Хоризонт 2020“. Условно, Инструмент за МСП има 3 фази: предпроучване с грант от 50 хиляди евро, същински проектни дейности с грант до 2,5 милиона евро, и полупазарни инструменти за подпомагане на растежа (привличане на инвеститори, намиране на пазари и др.). Хубавото е, че практически няма теми, но иновацията трябва да е радикална и на глобално ниво. Лошото е, че конкуренцията между идеи е много голяма. В допълнение – голяма част от българските предприемачи не разбират какво е радикална иновация.

От юни 2019 г. има промени.

Най-голямата промяна е отпадането на фаза 1. Последният срок за набиране на проектни предложения ще е 5.09.2019 г.

Другата промяна е в формите за финансиране. Ще се кандидатства за смесено финансиране от грант между 0,5 и 2,5 милиона евро плюс капитал до 15 милиона евро, общо търсеното финансиране може да е до 17,5 мил. евро. Новият инструмент се казва EIC Accelerator и цели ускорен растеж на фирми с добри идеи, които формират нови пазарни ниши или разрушават съществуващите в Европа и по света. Ще се допуска кандидатстване и само за грант, но в по-органичен брой случаи.

За грант могат да кандидатстват идеи на технологично ниво 6-7 (Technology Readiness Level – TRL). Идеи с TRL 8 могат да кандидатстват само за смесено финансиране. Всички кандидати ще поясняват в предложенията си дали искат само грант или смесено финансиране и съответните суми.

Пълен цикъл на подкрепа за иновации

EIC Accelerator е част от European Innovation Council (EIC) pilot . Ще се подкрепят фирми с висок потенциал за глобален растеж, МСП и големи предприятия, с финансиране, коучинг, менторинг и други консултации. Те трябва да развият и пуснат на пазара нови продукти, услуги и бизнес модели, които носят икономически растеж. EIC Accelerator запълва пазарни ниши чрез подкрепа за иновации, които се възприемат като твърде рискови за частните инвеститори.

EIC Pathfinder pilot подкрепя радикално нови технологии и иновации в по-ранна фаза.

EIC Fast Track to Innovation, както и досега, ще подкрепя прилагането на изследователски продукт в малки и големи предприятия. Така трите инструмента на EIC ще покриват цялата верига на иновации.

EIC Accelerator е проектиран за МСП с радикално нови идеи, подкрепени от бизнес план за комерсиализирането им и ясна амбиция за растеж. Позволява МСП, вкл. стартъпи, да кандидатства самостоятелно, а не само в консорциуми. Няма предварително дефинирани теми за кандидатстване, могат да кандидатстват фирми от всички сектори и дейности.

Business acceleration services and coaching – предишната фаза 3 на Инструмент за МСП, ще се предлага за всички МСП, участващи в пилотните програми на EIC (Accelerator, Pathfinder, Fast-Track to Innovation). Това включва срещи с инвеститори, пазарни проучвания, срещи с потенциални клиенти, тренинги, информационни пакети. От есента на 2019 ще се добавят нови пакети услуги.

За повече информация: Веселин Илиев, тел: 02 932 0954, ierc@bia-bg.com

Дата: 17.06.2019

Източник: БСК

Прочетено: 5162