Дата: 25.06.2019

Източник: МТСП

Прочетено: 1871

С влизане в сила на новия Закон за хората с увреждания Министърът на труда и социалната политика утвърди Национална програма за заетост на хората с увреждания, която ще се изпълнява от Агенцията за хората с увреждания (АХУ).

Очаква се на 8 юли 2019 г. Агенцията да обяви конкурс за финансиране на проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания. Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.

Отпускат се средства по три компонента:

  1. Изграждане на достъп до работните места на лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;
  2. Приспособяване на съществуващи работни места за лицата с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;
  3. Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;
  4. Квалификация и преквалификация, съответно – обучение за професионално и служебно развитие, за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 200 лв. на лице с трайно увреждане на ден.

Проектите се изготвят по Методика, съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.

Необходимите документи за кандидатстване, както и самата процедура на конкурса вижте по-долу.

За допълнителна информация: тел. 02 931 80 95.

___________________