Дата: 27.06.2019

Източник: Европейска комисия

Прочетено: 1353

Шест месеца след въвеждането на новите правила срещу необоснованото блокиране на географски принцип вече се наблюдава висока обща осведоменост сред потребителите относно новите правила срещу ограниченията за пазаруване онлайн и трансграничните продажби.

Публикуваното днес ново проучване на Евробарометър сочи, че едва няколко месеца след началото на прилагането на регламента относно блокирането на географски принцип, 50 % от гражданите на ЕС са като цяло запознати с мерките на ЕС за прекратяване на неоправданата дискриминация от страна на търговците. Необходими са обаче още усилия за осигуряване на по-широко познаване на конкретните цифрови права, залегнали в правото на ЕС, тъй като едва 29 % от анкетираните знаят кои права се отнасят конкретно до самите тях.

По този повод заместник-председателят на Комисията Андрус Ансип, който отговаря за цифровия единен пазар, заяви: „С премахването на необоснованото блокиране на географски принцип през декември миналата година направихме още една конкретна стъпка към това гражданите и предприятията в Европа да се възползват максимално и най-добре от цифровата епоха, в която живеем. Радвам се, че европейците се ползват в голяма степен от своето ново цифрово право, което е част от общо 35 нови цифрови права и свободи, които са следствие от цифровия единен пазар и от въведената нова правна среда.“

Комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел добави: „Новите правила за прекратяване на необоснованото блокиране на географски принцип са в услуга както на потребителите, така и на търговците, тъй като предлагат по-справедлив достъп до продукти и услуги в рамките на единния пазар на ЕС. Дружествата, които продължават да ограничават достъпа на потребителите просто извършват нарушение. Комисията ще продължи да наблюдава ситуацията, за да гарантира спазването на правилата.“

Нарастващ интерес към трансграничния достъп до съдържание

Проучването на Евробарометър е част от текущата оценка на Комисията на нуждите на потребителите и реалностите на пазара в отраслите, в които правилата относно блокирането на географски принцип понастоящем не се прилагат или се прилагат само частично. Тази оценка ще бъде включена в планирания за март 2020 г. първи преглед на правилата, който ще проучи дали е необходимо да се разшири обхватът на регламента. Така например проучването ясно показва, че аудио-визуалното и другото електронно предоставяно съдържание, защитено с авторско право, като например стриймингът и свалянето на музикални файлове, електронните книги и игрите, е сред най-търсеното на трансграничен принцип съдържание от страна на потребителите. Настоящите правила не се прилагат спрямо този вид съдържание, но е вероятно в близко бъдеще съзаконодателите в ЕС да му обърнат специално внимание.

През последните четири години броят на интернет потребителите, които търсят трансграничен достъп до съдържание, почти се е удвоил (8 % през 2015 г. и 15 % през 2019 г.). Най-популярното в трансграничен смисъл съдържание е аудио-визуалното (за 9 % от анкетираните) и музикалното (8 %). Според проучването тази тенденция вероятно ще се запази благодарение най-вече на младите хора. Процентът на анкетираните на възраст между 15 и 24 години, които са търсили достъп до тези услуги трансгранично, е почти два пъти по-голям (28 %) от този при всички анкетирани.

Причините да се търси подобно съдържание трансгранично е най-често липсата му в държавата на анкетираните (44 %) и желанието за по-богат избор (39 %). Същевременно мнозинството от тези, които никога не са търсили достъп до съдържание, предназначено за потребители в друга държава от ЕС, все пак биха го сторили, особено що се отнася до аудио-визуалното (31 %) и музикалното съдържание (29 %), като този процент е още по-висок при по-младите поколения.

Контекст

Регламентът относно блокирането на географски принцип е в сила от 3 декември 2018 г. и цели прекратяването на необоснованата дискриминация при продажбите онлайн въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на потребителите в рамките на вътрешния пазар. Той не задължава търговците да осигуряват достъп до предлаганото от тях съдържание, нито да продават или доставят в целия ЕС, а по-скоро забранява на търговците, които вече доставят съдържание в дадена държава членка, да дискриминират клиентите от тази държава въз основа на тяхната националност, място на пребиваване или на установяване.

Регламентът е част от поредица от правила за електронната търговия, предназначени да стимулират трансграничните онлайн продажби в ЕС, което е в интерес както на потребителите, които ще имат по-богат избор и повече гаранции, така и на онлайн търговците. Ето някои подробности:

Благодарение на стратегията за цифровия единен пазар от април 2018 г. европейските граждани, които пътуват до друга държава членка, запазват достъп до своите онлайн абонаменти за филми, спортни събития, електронни книги, видеоигри и музикални услуги. Освен това с новите правила радио- и телевизионните оператори ще могат по-лесно да разнообразяват предлаганото от тях в чужбина онлайн съдържание. Това ще осигури по-богат избор и по-лесен трансграничен достъп до съдържание, което ще се отрази благоприятно на европейската култура.

За повече информация

Проучване на Евробарометър относно новите правила за прекратяване на необоснованото блокиране на географски принцип и трансграничната преносимост 

10 основни факти относно правилата срещу блокирането на географски принцип

Въпроси и отговори

Интерактивна карта с данни за актуалното състояние на прилагането на регламента относно блокирането на географски принцип по страни от ЕС

Информационен документ „Цифров единен пазар“

Проучвания на Евробарометър относно трансграничния достъп до съдържание онлайн — 2019 г.2015 г.