Дата: 09.07.2019

Източник: Консорциум „ИОО-С“

Прочетено: 1688

Каним ви да попълните кратка анкета, която ще отрази мнението на работодателите за връзката между висшето образование и пазара на труда. Данните от анкетата ще бъдат използвани за Рейтинговата система на висшите училища в България за 2019 г.

Анкетата е анонимна, а попълването й отнема около 5 минути. Възможно е да сте попълвали подобна анкета през месец януари 2019 г. Настоящата анкета е нова (съкратена версия) - за следващото издание на Рейтинговата система. Повече информация ще намерите в анкетата.

Ако прецените, че нямате поглед върху подбора на персонала, препратете писмото на Ваш колега, който е най-добре запознат с темата.

За да попълните анкетата, натиснете ТУК.